บันทึกการติดตั้ง Java 1.5 บน Fedora Core 4

IN-ESAAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ช่วงนี้ต้องทำโปรเจคที่ใช้ Java ซึ่งปกติเราจะติดตั้งบนลินุกซ์ Fedora Core นี่แหละ แต่ว่ายังจำขั้นตอนของการทำ alternative ไม่ได้ซักทีนะ ก็เลยเขียนขั้นตอนเอาไว้ซักหน่อย

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
  • Sun j2sdk 1.5 จาก http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp จะได้ไฟล์ jdk-1_5_0_06-linux-i586-rpm.bin มานะครับ

หลังจากที่ได้ไฟล์ jdk-1_5_0_06-linux-i586-rpm.bin มาเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟล์ ให้สามารถรันได้ก่อน
# chmod +x jdk-1_5_0_06-linux-i586-rpm.bin

แล้วก็สั่งรันโปรแกรมเลยนะ
# ./jdk-1_5_0_06-linux-i586-rpm.bin

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว พาธหลักของโปรแกรม จะอยู่ที่ /usr/java/jdk1.5.0_06 นะครับ แต่ว่า เมื่อลองใช้คำสั่ง java -version เพื่อตรวจสอบ จะพบว่าตัว jre ยังเป็นของ gcj อยู่นะ

# java -version
java version "1.4.2"
gij (GNU libgcj) version 4.0.2 20051125 (Red Hat 4.0.2-8)

Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

และลองใช้คำสั่ง alternative --display java ดูเพื่อตรวจสอบครับ
# alternatives --display java
java - status is auto.
link currently points to /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
/usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java - priority 1420
slave rmiregistry: /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/rmiregistry
slave jre_exports: /usr/lib/jvm-exports/jre-1.4.2-gcj
slave jre: /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj
Current `best' version is /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java.

ต่อมาจึงทำการเพิ่ม sun java เข้าไปใน alternative ครับ

# alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.5.0_06/bin/java 2

จากนั้นก็ทำการปรับแต่งให้ใช้ sun java ครับ
# alternatives --config java
There are 2 programs which provide 'java'.
Selection Command
-----------------------------------------------
*+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
2 /usr/java/jdk1.5.0_06/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2

จากนั้นก็ลองตรวจสอบดูครับ
# alternatives --display java
java - status is manual.
link currently points to /usr/java/jdk1.5.0_06/bin/java
...
...

และลองใช้คำสั่ง java -version อีกครั้ง
# java -version
java version "1.5.0_06"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode, sharing)

ได้ล่ะ :-)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CPHowความเห็น (3)

janncs18
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ลงเสร็จแล้วทดสอบ จาวา ยังไงครับ ว่าผ่าน

chatpong
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ใช้คำสั่ง java -version

ครับ

moga
IP: xxx.7.149.83
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากน่ะครับผม สำหรับสิ่งดี ดี