จากการได้เข้าร่วมงาน Patho-OTOP ครั้งที่ 1 ทางหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ก็ได้ Idea ใหม่สำหรับหน่วยก็คือ Lab ด่วน ที่หน่วยเคมีคลินิกคิดขึ้น หน่วยเราก็เลยนำมาประยุกต์โดยมีการกำหนดดังนี้

ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นน้ำคร่ำ จะเป็น lab ด่วนเมื่อ มาด้วยข้อบ่งชี้เช่น

- อายุครรภ์เท่ากับหรือมากกว่า 21สัปดาห์

- fetal anomalies ultrasound

- มีการปนเปื้อนเลือดหรือขี้เทามากๆ

- พ่อ แม่ เป็นcarrier

ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด (peripheral blood) จะเป็นlabด่วน เมื่อมาด้วยข้อบ่งชี้เช่น

- Trisomy 21, 13, 18

- Ambiguous

- Cordocentesis 

         โดย case ที่ส่งมาด้วยข้อบ่งชี้ข้างต้นนั้นทางหน่วยเราจะติดสติ๊กเกอร์สีแดงที่ในส่งตรวจและใบวิเคราะห์ผลของหน่วยเอง เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยที่ทำหน้าที่เพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยวเซลล์ ย้อมสี และวิเคระห์ ทำด้วยความรวดเร็วและดูแลให้ดี เพราะเราถือว่า case เหล่านี้เป็น case ที่ serious มาก 

         เราจะคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพราะว่าผู้รับบริการที่มาด้วยข้อบ่งชี้เหล่านี้แล้วจะมีความกังวลไม่ว่ารายที่เจาะน้ำคร่ำส่ง ก็กังวลถึงลูกในครรภ์ ที่จะออกมาลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะครบ 32 ประการหรือเปล่า