ความเห็น 13980

Lab ด่วน ของhuman genetic

นู๋น้อง
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากเลยที่ทางห้องปฏิบัติการของเรามีการจัดทำ lab ด่วนเพื่อช่วยในการออกผลcaseที่เร่งด่วนหรือมีปัญหาได้เร็วขึ้น เนื่องจากคนดูแล case นั้นๆ เมื่อเห็น sticker Lab ด่วนแล้วจะสามารถทำการดูและและสามารถออกผลได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผลแก่คนไข้ได้

ขอตอบคุณ b2 ให้ทราบว่า เมื่อก่อนที่ไม่มีการทำ lab ด่วนนี้ เราจะทำการวิเคราะห์ผลเรียงเป็น case ๆไปด้วยลำดับ case ที่เข้ามาก่อนหลัง แต่เมื่อเราทำ lab ด่วนขึ้นมา เราจะดึงเอา case ที่ด่วนขึ้นมาทำก่อนเมื่อได้ slide แผ่นแรกออกมาเลย ซึ่งการทำอย่างนี้จะเป็นผลดีต่อคนไข้อย่างมาก บาง case จะช่วยในการตัดสินใจของคยไข้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ยกตัวอย่างเช่น คนไข้ส่งน้ำคร่ำมาตรวจ คนไข้อายุมากแล้วเกิน 40 ปี หรืออายุครรภ์มากกว่า 21 สัปดาห์แล้ว เมื่อเราทำ lab ด่วนแล้วสามารถบอกผลได้ใน 10 วัน แทนที่จะเป็น 13หรือ 14 วันตาม KPI ของหน่วย ก็จะช่วยให้ตนไข้ตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไร หากผลโครโมโซมของลูกไม่ปกติ เช่น เป็นดาวน์ Down Sysdrome เป็นต้น