ความเห็น 13778

Lab ด่วน ของhuman genetic

ปารมี
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

เป็นการประยุกต์และต่อยอด best practice ที่ดีมาก ทีว่าต่อยอด เพราะมีการกำหนด criteria ของตัวอย่างที่เข้าข่ายด่วนไว้ด้วย