หมู่ 1 ต.เนินทราย จ.ตราด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 17.30 – 20.00 น. เป็นวันทำการของกลุ่มของหมู่ 1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด หนูเคเอ็ม 2 คน ก็ได้เข้าร่วมสังเกตการทำงานของคณะกรรมการหมู่ 1 ต.เนินทรายด้วย ว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร

ซึ่งจากนั้นจากนั้นสังเกตอยู่รอบๆ ก็ได้เห็นว่า หมู่ 1 ตำบลเนินทราย เขาได้แบ่งกองทุนออกเป็น 3 กองทุนด้วยกัน คือ

  1. กองทุนเงินกู้
  2. กองทุนสวัสดิการ
  3. กองทุนออมทรัพย์

แต่ละกองทุนก็จะมีกรรมการนั่งประจำแต่ละกองทุนและมีตู้สำหรับเก็บเงิน กองทุนละ 1 ใบ เมื่อได้เวลานัดหมายสมาชิกก็เดินทยอยกันเข้ามาส่งเงิน และวันนี้ก็เป็นวันเปิดรับสมาชิกกองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการภาคประชาชน ทำบุญวันละ 1 บาท จังหวัดตราด ซึ่งก็มีสมาชิกให้ความสนใจและสมัครจำนวน 131 คน ซึ่งในวันนี้หนูเคเอ็มก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานด้วยก็คือ นั่งเขียนใบสมัครสมาชิกวันละ 1 บาท ให้สมาชิก (คนแก่) ที่เขียนไม่ค่อยถนัด

เมื่อสมาชิกมาส่งเงินครบทุกคนแล้ว คณะกรรมการแต่ละกองทุนก็ทำการนับเงิน (ครบทุกบาททุกสตางค์) และนำเงินเก็บเข้าตู้เรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

แต่ก่อนที่จะกลับที่พัก หนูเคเอ็ม มีโอกาสพูดคุยกับประธานกลุ่มนิดหนึ่งว่า หมู่ 1 ตำบลเนินทรายนี้ เป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีหนี้สูญ สมาชิกทุกคนมาส่งเงินครบทุกเดือน ถือว่าสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบสูง และประธานเองก็มีความภาคภูมิใจมากที่ตอนนี้ตนเองมีเงินออมอยู่เป็นแสน และสมาชิกทุกคนก็มีเงินออมเป็นของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)