เรียน สมาชิกทุกท่าน

วันนี้จะมีการปิดระบบตอนช่วงเวลาประมาณ 16:00-17:00น. เพื่อทำการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคะ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน (support (@) gotoknow.org)