qa

p'ew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
qa ตนเอง
  • การจัดระบบให้ตนเองเป็นสิ่งดีที่สุด คนเรานั้น ถ้า 5 ส ตนเองได้ ก็ง่ายที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้คนรอบข้างได้ดี ได้แก่การจัดเก็บความคิดให้เป็นระบบ เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องให้มาต่อยอดความคิด และสะท้อนความคิดเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วสร้างเครือข่ายของความคิดเห็น เชื่อมโยงไปยังจุดยืนของตนเอง และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในแนวราบ คือให้คนรอบข้างเข้าถึงและยอมรับฟังทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันในหน่วยงานบางแห่งขาดการยอมรับในแนวราบ ไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน เหตุผลมักจะเหนือความเข้าใจ ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่ตามมาและยากที่จะแก้ไข แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้....ย่อมแก้ไขได้เสมอ หากทุกคนรักที่จะเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่อิ๋ว ส ที่สำคัญ ในการประกันคุณภาพ คือ ส สะท้อน ตนเอง ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์JJ

เป็นความจริงการประกันคุณภาพและการสะท้อนตนเอง SAR ตนเอง เพราะวันนี้ได้รับมอบหมายรายงานตัวบ่งชี้ SAR 7 ตัวบ่งชี้ พบว่าเเอกสารในการจัดทำหลักฐานจัดเข้าแฟ้มเป็นระเบียบเรียบร้อย 5 ส. โต๊ะทำงานไปพร้อม เยี่ยมยอดค่ะ