ลองสมัครเข้าชุมชน เพื่อน อต. 15

White rat

วันนี้ได้อธิบายเรื่อง blog ให้เพื่อนได้อ่าน ตามความรู้ที่พอมีอยู่บ้าง ก็ลองเข้ามา สมัครเข้าชุมชนของ เพื่อน อต. 15 เพื่อจะได้เห็นเป็นรูปธรรม และจะได้เอา ไปแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปได้  แม้ว่าจะไม่ง่ายนัก ในการปฏิบัติจริง แต่ก็ ไม่ยากที่จะเรียนรู้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมภพ เองครับความเห็น (0)