ธัญกร 50

วันศุกร์ที่ 27/01/49
        วันนี้เข้างานตอน 8.30 น.ค่ะ เช้าถึงเย็นวันนี้ก็ต้องเริ่มการตัดต่องานได้แล้วค่ะ แต่ก่อนที่จะตัดต่อต้องแปลงเสียงบรรยายที่อัดไว้ให้เป็น MP 3 ด้วยโปรแกรม Nero ซะก่อนค่ะ
ก็ตัดต่อด้วยโปรแกรม Premierepro เช่นเดิมค่ะ ช่วยกันกับดาราภรณ์ค่ะ บางครั้งก็ผลัดกัน ก็แล้วแต่บางครั้งเราก็ต้องมาอีกเครื่องเพื่อที่จะมาตกแต่งภาพและออกแบบตัวอักษรโดยโปรแกรม Photoshop  ตอนเที่ยงพักทานอาหารกลางวัน พอบ่ายก็ขึ้นมาตัดต่องานต่อค่ะ 16.45 น.ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธัญกรความเห็น (0)