Best Practices จากผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ปีการศึกษา 2550)


         จากการดำเนินโครงการ   KM Workshop เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเราจัดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 BAR (Before Action Review) วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551  (ครึ่งวัน)
ช่วงที่ 2 DAR (During Action Review) วันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
ช่วงที่ 3 AAR (After Action Review) วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
<Click เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้ว> 


        จุดเด่นที่น่าสนใจซึ่งส่วนหนึ่งนับเป็นผลที่ได้จากโครงการคือ ในช่วงที่ 3 นอกจากที่เราจะได้ทราบผลการดำเนินงานในรอบ 8 เดือน  ของทุกคณะวิชา / สำนักวิชาแล้ว <Click> เรายังได้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของ 4 คณะวิชาในแต่ละองค์ประกอบ  ซึ่งการดำเนินโครงการในช่วงที่ 3 QAU จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้ง 4 คณะวิชากรุณาให้เกียรติมานำเสนอและร่วม ลปรร. กับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อร่วมกันนำผลการดำเนินงานดังกล่าวกลับไปพัฒนาการดำเนินงานในคณะของตนเองต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือของปีการศึกษานี้ในอีก 4 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นปีการศึกษา 2550  ซึ่งในวันดังกล่าวเราใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายร่วมกันได้อย่างค่อนข้างคุ้มค่าเนื่องมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจร่วมรับฟังและอยู่ ลปรร. ด้วยกันจนเย็นแบบหนาแน่นไม่หนีไปไหน  โดย 4 คณะวิชาที่ได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ประกอบด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ 
Best Practices องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการตัวแทนในการนำเสนอ
<Click เพื่อชม Power Point ประกอบการนำเสนอ>
*****************************************************

คณะวิทยาการจัดการ
Best Practices
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณตัวแทนในการนำเสนอ
*****************************************************

คณะวิทยาศาสตร์
Best Practices
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ
ตัวแทนในการนำเสนอ
<Click เพื่อชม Power Point ประกอบการนำเสนอ>
*****************************************************
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Best Practices
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ


รองคณบดีฝ่ายบริหารตัวแทนในการนำเสนอ
<Click เพื่อชม Power Point ประกอบการนำเสนอ>
*****************************************************

         โดยในโครงการดังกล่าวท่านอาจารย์เทียมจันทร์ พานิชยผลินไชย และอาจารย์มาลินี ธนารุณได้กรุณาให้เกียรติมาทำหน้าที่เป็น Commentator ให้กับการดำเนินกิจกรรม  และมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันตีความและทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบต่างๆ ด้วยค่ะ

 

หมายเลขบันทึก: 169173เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2008 12:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ขอบคุณครับ สำหรับข่าวสารจาก NUQA

แต่ขอให้ปรับ ภาษาอังกฤษ ครับ

ต้องเป็น best practices

และ commentator

สวัสดีครับ

ดูภาพน่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นเยอะนะครับ  ตูนเล่าให้ฟังหน่อยสิ

  • ขอบคุณ "คุณคนเดินทางผ่านมา" มากนะคะที่ช่วยตรวจดูคำที่พิมพ์ผิดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ
  • P  คุณธวัชคะ  ตูนจะพยายามหาโอกาสกลับมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท