จากการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนย์หลัก) ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกแปลงของคุณสมนึก  จินดาแดง  เลขที่  41  หมู่ที่ 5  ตำบลคลองน้อย  เป็นศูนย์เรียนรู้ ปี 2551 นี้

           กิจกรรมเกษตรผสมผสานในพื้นที่  20  ไร่  โดยมีมะพร้าวเป็นพืชหลักตามวิถีชีวิตของคนในบางส่วนใหญ่ ส่วนพืชแซมหรือพืชร่วมมะพร้าวได้แก่ กล้วยตัดใบ  (กล้วยพองลา, กล้วยตานี)  เตยหอม และแบ่งพื้นที่อีก 4 ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมันและขุดบ่อเลี้ยงปลา  1 ไร่  ใช้แรงงาน 2 คนกับภรรยา

            กล้วยตัดใบและเตยหอม ถือเป็นกิจกรรมเสริมที่ทำรายได้ให้กับคุณสมนึกดีที่เดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกมะพร้าวอย่างเดียว

            การปลูกกล้วยตัดใบแซมมะพร้าว จะมีผลดีคือ ใบกล้วยจะไม่แตกเป็นริ้วๆ  เพราะมะพร้าวจะเป็นไม้บังลมให้

            การตัดใบกล้วยขาย (ใบตอง) คุณสมนึก จะตัดใบกล้วยทุกวันๆ ละประมาณ 100-150 ใบ แล้วนำใบกล้วยมาตัดเอาเฉพาะส่วนของใบเอาก้านกลางออก นำใบมาซ้อนกันประมาณ 10-15 ใบ แล้วพับให้มีความกว้างประมาณ 1 ฟุต เรียกว่า 1 พับ จะมีน้ำหนักประมาณ 5 กก.ๆ ละ 5-6  บาท ซึ่งคุณสมนึกจะมีรายได้จากการขายใบตองประมาณ 300-450 บาท /วัน

นอกจากใบตองแล้ว คุณสมนึกยังมีรายได้เสริมจากการขายใบเตยหอม ซึ่งจะเล่าให้ฟังในโอกาสหน้า