เมื่อวันที่  18  ก.พ.  2551  ได้จัดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ  โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  
มีสมาชิกกลุ่ม  จำนวน  22  คน เข้าเรียนรู้การทำปลาดุกร้า 

   มีส่วนผสมดังนี้:
     1.  ปลาดุก         20    กิโลกรัม
     2.  น้ำตาลทราย    2    กิโลกรัม
     3.  เกลือ             2    กิโลกรัม

   วิธีการทำ:
     -  ปลาใส่กระสอบใส่เกลือเพื่อน๊อคให้ปลาตาย  ตัดหัว  ควักไส้ล้างให้สะอาด
     -  ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ  ทิ้งไว้  3  ชั่วโมง  ผสมเกลือและน้ำตาล
     -  ยัดเกลือที่ผสมแล้วในท้องปลา  คลุกตัวปลา  ใส่โอ่งเคลือบ  ทิ้งไว้  2  คืน
     -  ตากแดดประมาณ  5  ชัวโมง  ห่อด้วยกระดาษพรุ๊ฟ  (ซับน้ำ,น้ำมันปลา)  ใส่ถังพลาสติกมีฝาเกลียว  ปิดให้มิดชิด  ทิ้งไว้  2  คืน
     -  แกะกระดาษออก  ตากแดดครั้งที่  2  ประมาณ  5  ชั่วโมง
     -  ปลาห่อกระดาษเหมือนเดิม  เก็บไว้ในถังพลาสติก  หมักไว้  2  คืน
     -   ตากแดดอีก  5  ชั่วโมง  เก็บไว้ในถัง  2  คืน
     -  ห่อกระดาษ  บรรจุถุง  ไว้ได้  1   เดือน  

         ซึ่งเมื่อคลุกตัวปลากับเกลือและน้ำตาลแล้ว  หมักไว้  2  คืน  แล้วตากแดด  5  ชั่วโมง  ทำอยู่  3  ครั้ง  และต้องซับน้ำมันจากตัวปลาให้มากๆ  เพราะน้ำมันจากปลาจะเยี้มออกมามาก  ถ้าหากเรานำตากแดดตามระยะเวลา  จะทำให้มีกลิ่นหอมปลาสด  ตัวแข็งดี   ประมาณ  1  เดือนก็กินได้และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมสำหรับคนที่เลี้ยงปลาดุกและขายปลาสดในราคาไม่ดี  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่  077-369120 ,086-2827995