ความเห็น 2264018

การทำปลาดุกร้า

นาเดีย คีรีรัตน์
IP: xxx.49.33.176
เขียนเมื่อ 

ส่วนที่เป็นของเหลือจากปลาดุกร้า สามารถนำไปหมักในน้ำหมัก EM คือทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้สบายเลย