KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 12. สร้างกับเสพ

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ :  12. สร้างกับเสพ

• นักจัดการความรู้ต้องเน้นสร้างความรู้ขึ้นใช้เองมากกว่าเสพความรู้จากภายนอก
• ผมเองพยายามบอกตัวเองให้สร้าง ๘๐ – ๙๐%  เสพเพียง ๑๐ – ๒๐%    ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีวัตรปฏิบัติที่ไม่ดูทีวี   ไม่อ่าน นสพ. รายวัน    แต่คอยตื่นตัวรับข่าวสารบ้านเมืองจากหลายๆ ทาง    โดยไม่เสียเวลามากนัก    มุ่งใช้เวลาสร้างความรู้ขึ้นใช้ประโยชน์มากกว่า
• อย่ามุ่งเสพความรู้ล้วนๆ    ให้เจือสร้าง (ความรู้) เข้าไปในกระบวนการเสพด้วย  
• การสร้างความรู้วิธีหนึ่ง คือเสพอย่างมีสติ (ทดลอง)     อย่าเสพอย่างเมามันหรือเมามัว     คือเสพตามคนอื่นอย่างไม่ตั้งคำถามหรือระมัดระวัง
• การสร้างความรู้ปฏิบัติ ทำโดยทดลองปฏิบัติ คือทดลองเสพนั่นเอง
• ในการจัดการความรู้ เสพกับสร้าง (ความรู้) คือสิ่งเดียวกัน    แต่มองจากคนละมุม
• ปัญหาเกิดขึ้นกับคน/องค์กร ที่เอาแต่เสพ ไม่สร้าง     ซึ่งหมายความว่าเอาความรู้ของคนอื่นมาใช้แบบลอกเลียน  ไม่ดัดแปลงปรับปรุงเลย
• สังคมไทยติดนิสัยเสพ    และเสพติด    อ่อนด้อยด้านการสร้าง     เป็นโอกาสให้คนที่ต้องการทำงานเพื่อสังคมเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา (Knowledge-based Society)    เราต้องช่วยกันทำประโยชน์ให้สังคมในเรื่องนี้    เรื่องคอขาดบาดตายสำหรับอนาคตของลูกหลาน
• ถ้าทำงาน / ดำรงชีวิต แบบปฏิบัติ KM เป็นเครื่องมือบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่    เราจะเป็นนักสร้าง (ความรู้) โดยไม่รู้ตัว
• การสร้างความรู้ปฏิบัติ เป็นเรื่องง่าย    ไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ทฤษฎีสูงๆ ก็ทำได้     หัวใจคือต้องรวมกลุ่มกันปฏิบัติ และ ลปรร. ความรู้จากการปฏิบัตินั้น    และดูดซับความรู้จากภายนอกมาทดลองปฏิบัติ    ทำเป็นวงจรไม่รู้จบ    จะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การสร้างความรู้ปฏิบัติ คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การสร้างนำมาซึ่งความมั่นใจตนเอง    การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน   นำมาซึ่งความสุขความภาคภูมิใจร่วมกัน

วิจารณ์ พานิช
๑๓ กพ. ๔๙
วันมาฆบูชา
ปรับปรุง  ๑๙ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)