วันนี้อาจารย์สุวิทย์ได้สอนวิธีการเคลือบสติกเกอร์ คือ ดารเคลืบสติกเกอร์นั้นจะช่วยให้ชิ้นงานมีความคงทน และสวยงาม วิธีการ เทคนิคก็คือ ไม่ควรลอกสติกเกอร์ทั้งหมดก่อนเลย แต่ะควรจะลอกที่มุมนิดนึงก็พอ และก็ค่อยติดลงไปที่กระดาษและก็ใช้ผ้าถูไล่อากาศไปเลื่อยๆ

อาจารย์สุรีย์ก็สอนใช้เครื่องเคลือบบัตร เครื่องเคลือบแผ่นใสนี้ จะต้องสั่งงานเป็นระบบติจิตอล อีกทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิ ความเร็วในการเคลือบได้อีกด้วย

จากนั้น อาจารย์สุรีย์ ก็ได้ให้ผวกผมทำรูปทรง 3 มิติ แบที่ทำนั้นเรียกว่า ทรงปีระมิต คือ จะดูเหมือนมีปีระมิตซ้อนกัน 3 อัน ซึ่งเราจะตัดกระดาษซึ่งอาจารย์ได้ทำแบบไว้แล้วหลังจากนั้นก็นำมาติดกาว ในการติดาวพวกผมดูต้นแบบที่เสร็จแล้วเป็นตัวอย่างในการติด