วันนี้พรีเซนต์โครงการกลุ่ม โดยเพื่อนนักศึกษาจาก ม.รามคำเเหง Present  โครงการกลุ่ม ชื่อโครงการ  การผลิตสื่อเรื่องไฟฟ้าสถิตด้วยโปรเเกรม  Power Point  ก่อนที่จะมีการ Present  นศ.ฝึกงานทั้งหมดก็ช่วยกัน จัดสถานที่ ติดตั้ง Computer และเครื่องฉาย  Projector จัดเตรียมกาแฟและอาหารว่าง  วันนี้มีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษามาชมการ Present โครงการ ประมาณ 10 คนครับ

  การ Present เริ่มต้นด้วยการรายงานประสบการณ์และความรูที่ได้จากการฝึกงานที่ สสวท.  เล่าถึงการเข้าไปฝึกงานในเเต่ละฝ่าย ตั้งเเต่ ฝ่ายโทรทัศน์ ฝ่ายศิลป์ และโรงพิมพ์   แล้วต่อด้วยการ Present โครงการ สำหรับโครงการ การผลิตสื่อเรื่องไฟฟ้าสถิตด้วยโปรเเกรม  Power Point เป็นสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิต  มีการสาธิตการเกิดไฟฟ้าสถิตโดยเอาลูกโป่งถูกับผ้าไหมพรมแล้วเอาลูกโป่งไปตั้งเหนือเศากระดาษที่เตียมไว้จากนันลูกโป่งก็จะดูดเศากระดษขึ้นมา   มีเสียงวิจารณ์จากอาจารย์ที่ชมการ Present ว่า  ใน Power Point มีตัวอักษรเยอะเกินไป เสียงในการบรรยายเป็นเสียงโทนเดียวกันหมด ( Monotone )

    อ.ดุสิต  แนะนำให้ไปแก้ไขและทำเพิ่มเติม 

    อ.มนตรี พูดเเนะนำว่า ในการฝึกงาน นักศึกษาควรเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง ๆ ได้.....

สิ่งที่ได้รับ

รูถึงความต้องการของอาจารย์ว่าต้องการโครงการแบบไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการของกลุ่มผมได้