นที 29 ธันวาคม 24-548

วันนร้พวกผมได้ช่วยกันเขียนโครงการกลุ่มครับเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ปีใหม่เลยไม่มีงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)