นที 23 ธันวาคม

วันนี้ไม่มีถ่ายรายการพวกเราจึงชว่ยกันเขียนบท โดยเข้าไปปรึกากับอาจารย์ดุสิต เพื่อสอบถามข้อมูลและให้อาจารย์แนะนำรูบแบบของโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)