วันนี้เป็นวันสุดถ้ายของการฝึกงานที่ฝ่ายศิลป์  ผมรูศึกประทับใจอาจารย์ที่ฝ่ายศิลป์มากเพราะว่าอาจารย์ใจดีกับผมมาก
โดยเฉพาะอาจารย์สุรีย์  ท่านได้ให้ของผมมาตั้งเยอะ คืออาจารย์รู้ว่าผมขายต่างหูอยู่อาจารย์เลยยกอุกรณ์การทำต่างหูของอาจารย์ให้ผมหมดเลย อาจารย์คงสงสารผมมั้ง 
ส่วนงานในวันนี้ก็จะมีตัดและเคลือบที่ขั้นหนังสือของอาจารย์สุรีย์