ว่านเถาวัลย์หลง

ว่านเถาวัลย์หลง     งวยงงวาบหวาม    ใครลอดใครข้าม   เกิดความหลงใหล

ทำซุ้มเยี่ยมยอด      คนลอดไปมา        เกิดความเมตตา     อุรารักใคร่

เคยพูด โผงผาง       กระด้างตีรวน        กลับเป็นนุ่มนวล    ละมุนละไม

ที่เคยระแวง           กินแหนงแคลงจิต  ศัตรูทั่วทิศ             เป็นมิตรทันใด

เปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี       คนปลูกคนมี         เป็นศรีสดใส

อาคารร้านค้า         ใครมาลอดผ่าน     ซื้อของจากร้าน      ถูกจิตติดใจ

ต้องหวนมาอีก       ค้าปลีกค้าส่ง         ฤทธิ์เถาวัลย์หลง    เสริมส่งค้าขาย

ว่านนี้เล่าขาน         ตำนานเผยแพร่      ว่าเมืองลับแล         มีมากเหลือหลาย

ชายจึงงวยงง          ลุ่มหลงไม่กลับ      เกิดเรื่องลี้ลับ         อยู่เมืองแม่ม่าย