จากที่เคยบันทึกเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมนักเรียนด้วยคำกลอนง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวไปครั้งหนึ่ง   วันนี้ได้นำคำกลอนที่ว่านั้นมาลงให้อ่านกันเพลิน ๆ   ถ้าชอบบทไหนก็หยิบไปใช้ได้เลยค่ะ

                                                        การมาโรงเรียน

                      มาโรงเรียนแต่เช้าทันเข้าแถว              ทำเวรแล้วก็ไปห้องสุขา

           เตรียมตัวพร้อมเข้าเรียนทุกวิชา                      คุณครูมาเริ่มเรียนได้ทันที

                                                       สวัสดี   ขอบคุณ  ขอโทษ

                       สวัสดีเมื่อพบกันในตอนเช้า                 ขอบคุณเขาเมื่อได้ความช่วยเหลือ

            กล่าวขอโทษเมื่อทำผิดไม่ยืดเยื้อ                  กล่าวไม่เบื่อเป็นนิสัยผู้ใฝ่ดี  

                                                       การเข้าห้องเรียน

                       เอ้าพวกเราเข้าเรียนได้แล้วนะ            คุณครูจะมาแล้วเงียบเงียบหน่อย

            หยิบสมุดหนังสือเตรียมไว้คอย                      อย่าชกต่อยเล่นกันมันไม่ดี

                                                      การตั้งใจเรียน

                         เงียบเงียบหน่อยนะหนูครูขอบอก      จะเข้าออกบอกหน่อยจะได้ไหม

            สักห้าสิบนาทีไม่นานไป                                  มาเรียนกันเร็วไวตั้งใจฟัง

                                                      การใช้เวลา

                          คนเรามีเวลาเท่าเท่ากัน                    อยู่ที่เราใช้มันคุ้มค่าไหม

             อย่ามัวปล่อยเวลาล่วงเลยไป                         โดยไม่สร้างสิ่งใดให้สังคม

                                                     การใช้เวลา

                          มีเวลาว่างว่างอย่านั่งเปล่า                มัวนั่งหาวทำไมให้เมื่อยหนอ

              ทำงานที่ค้างอยู่อย่ารีรอ                                ปล่อยค้างต่องานใหม่พอกเพิ่มพูน

                                                                  รักเพื่อน

                          เป็นเพื่อนกันควรรักกันให้มั่นไว้          มีสิ่งใดควรแบ่งปันจัดสรรให้

              ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนด้วยจริงใจ                 รักกันไว้ดีกว่าชังฟังให้ดี 

                                                                 ฯลฯ