การประเมินผล


สิ่งที่เกิดเป็นข้อคิด ไว้เตือนตนเองแก่ดิฉันก็คือ เรื่อง "การยึดติด" เช่น การยึดติดกับวิธีการ การยึดติดอยู่กับดัชนีชี้วัด การยึดติดอยู่กับกฎ/กติกา การยึดติดอยู่กับความเชื่อ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งที่ดี และไม่ดี ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง ณ เวลานั้นๆ ต้องใช้ความคิดวิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบคอบ พิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งวัดไม่ได้ ร่วมกับคุณธรรม ด้วยทุกครั้ง

หนึ่งในวันหยุดหลายวันที่ผ่านมา นิสิตของดิฉัน ต้องมาสอบภาคปฏิบัติในวิชาที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า เมื่อนิสิตเรียนจบในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ต้องทำ....ได้  นิสิตทั้ง 50 คน สอบเรียงตัวทีละคน  ทีละคน เพื่อแสดงให้เห็นว่าทำได้จริง  ในการประเมินผล เนื่องจากอาจารย์ผู้ประเมิน มีหลายท่าน จึงต้องสร้าง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป็นข้อๆ  รวมทั้งหมด 6 ข้อ เพื่อถือเป็นเกณฑ์เดียวกัน หวังไว้ว่าอาจารย์จะได้เป็นไม้บรรทัดที่มีสเกลการวัดเท่าๆ กัน และก่อนสอบนิสิตทุกคนก็ทราบกติกานี้เป็นอย่างดี

เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดี  จนกระทั่ง เมื่อดิฉันกลับมาที่พักแล้วเปิด mail เช็คข่าวตามปกติ  ปรากฎว่าดิฉันได้รับ mail จากลูกศิษย์ที่เพิ่งจากกันมาหยกๆ ส่งมาระบายความในใจว่า รู้สึกไม่สบายใจเลยที่ทำผิดในหลายๆ จุด ซึ่งไม่น่าผิด แต่เป็นเพราะตื่นเต้นมาก  (คงกังวลใจว่าจะได้คะแนนน้อย เพราะปกติเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนดี)

ก็แน่ละ  ถ้าดิฉันใช้เกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น เช็คแยกเป็นข้อๆ  เธอจะได้คะแนนน้อยมาก  แต่ดิฉันก็ได้ตอบเธอไป ดังนี้ 

ดีใจมากจ๊ะ ที่หนูเขียนระบายความไม่สบายใจมาให้อาจารย์ฟัง เมื่อระบายแล้วก็ขอจงสบายใจได้  เพราะการสอบครั้งนี้ เป็นเสมือนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง  สอบแล้ว ก็ได้เรียนรู้ว่า การลงมือปฏิบัติจริงนั้นต่างจากการอ่านและเรียนรู้จากหนังสือมากมายนัก
หากให้อาจารย์ประเมินลูกศิษย์โดยภาพรวมในวันนี้  อาจารย์ขอแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
   ประเภทที่ 1  เป็นคนมีความมั่นใจและมีความรู้
   ประเภทที่ 2  เป็นคนมีความมั่นใจแต่มีความไม่รู้
   ประเภทที่ 3  เป็นคนมีความไม่มั่นใจแต่มีความรู้
   ประเภทที่ 4  เป็นคนมีความไม่มั่นใจและมีความไม่รู้
ซึ่งแบบที่ 2 และ 4 เป็นแบบที่ต้องสอบซ้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความไม่มั่นใจในกรณีของการสอบในวันนี้  เหมือนเด็กขี่จักรยานครั้งแรก กลัวล้มแล้วเจ็บ ซึ่งนับเป็นเรื่องธรรมดา  ความกลัวทำให้เกิดความไม่มั่นใจ  ต่อไป ถ้าได้ทำบ่อยๆ ความกลัวหาย ปัญญาก็จะเกิด และเกิดจากการปฏิบัติผสมกับความรู้ที่มี
สิ่งที่หนูทำผิดพลาดไปบ้างในวันนี้ อาจารย์ทราบดีค่ะว่า เกิดจากความตื่นเต้นมากกว่าความไม่รู้  ไม่เป็นไร ตั้งใจเรียนต่อไป  เรียนเพื่อรู้  ไม่เพียงเรียนเพื่อคะแนน อาจารย์เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา....
นิสิต คนดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่ต้องสอบซ้ำในวันดังกล่าว อย่างน้อยเธอก็สบายใจได้ว่า เธอไม่ใช่คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 4
เอาเข้าจริง ในสถานการณ์เฉพาะหน้า  ดิฉันก็จำจะต้องปรับเปลี่ยนกฎกติกาบางอย่าง ตามที่ดิฉันเห็นควรว่าน่าจะดีกว่าที่เคยคิดไว้  นั่นคือ เกณฑ์การให้คะแนนของดิฉันไม่ได้ยึดตายตัวตามที่ระบุไว้ข้างต้น ว่าผิดข้อนึงหัก 10 คะแนน ซึ่งมีให้หัก 6 ข้อ ไปจนครบ 60 คะแนน  ถ้าขืนเถรตรงอย่างนั้น  การประเมินผลคราวนี้คงทำให้เด็กดีหลายคนหมดกำลังใจ  และเด็กกล้าแก่น แต่ไม่ตั้งใจเรียนบางคนรอดตัวไปได้
สิ่งที่เกิดเป็นข้อคิด ไว้เตือนตนเองแก่ดิฉันก็คือ เรื่อง "การยึดติด"  เช่น  การยึดติดกับวิธีการ การยึดติดอยู่กับดัชนีชี้วัด  การยึดติดอยู่กับกฎ/กติกา  การยึดติดอยู่กับความเชื่อ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งที่ดี และไม่ดี ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง ณ เวลานั้นๆ  ต้องใช้ความคิดวิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบคอบ พิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งวัดไม่ได้ ร่วมกับคุณธรรม ด้วยทุกครั้ง
หลายต่อหลายครั้ง ในคราวที่ดิฉันมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ  ภายใต้คะแนนที่ดิฉันตัดสินใจให้แต่ละครั้งจึงมีสิ่งที่วัดไม่ได้รวมอยู่ในผลการประเมินด้วยเสมอ 
     
           
หมายเลขบันทึก: 1611เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2005 21:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ครับ

  1. ความไม่รู้คืออวิชชาทำให้เกิดความกลัว ความกลัวทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ความไม่มั่นใจทำให้ไม่กล้าทำหรือปฏิบัติ สุดท้ายนิสิตก็ได้ความรู้ในกระดาษ (จดจำจากอาจารย์)
  2. อาจารย์ต้องฝึกภาคปฏิบัติกับนิสิตให้มาก แต่ก็ค่อนข้างจำกัดด้วยเวลา และจำนวนของนิสิต
  3. การยึดติด เกิดจากการ "นำรูปแบบ หรือ Format ของผู้อื่นมาใช้"
  4. การนำความรู้จากที่อื่นมาใช้ จะทำเหมือนเขาหมดไม่ได้ต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
  5. สุดท้ายการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป ทำให้อานิสงค์เกิดแก่ลูกศิษย์คนหนึ่ง ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท