เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้สึกประทับใจมาก ๆ และชื่นชมกับการนำเอา KM เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในองค์กร ซึ่งวันนั้นผู้บรรยายหลักก็คือ  อาจารย์ วิบูลย์ วัฒนาธร  ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

              และจากการได้รับฟังบรรยายในครั้งนั้น   จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้เอง    การจัดการด้านคุณภาพในองค์กร   หรือแม้กระทั่งความรู้ด้านอื่น ๆ ด้วย

             เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อย จึงน่าจะเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้จากเวทีนี้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ก็ยินดีที่จะนำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าสนใจนำมาที่เวทีนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนค่ะ