ได้ออกไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตร ไปพบสวนสมุนไพรและเห็นสวนสมุนไพรของเกษตรกรแล้วน่าสนใจจึงนำมาเผยแพร่ ต่อ  ต้นที่น่าสนใจคือต้นยาจิเจียเหมายี่   จากคำบอกเล่าของคุณตฤรศร   เจ้าของสมุนไพร

            โรคที่ใบยาจินเจียเหมายี่ได้รักษาหายมาแล้วได้แก่  โรคกระเพาะห อบหืด ภูมิแพ้  งูสวัด  แผลสะเก็ดเงิน  ขับนิ่ว  ริดสีดวงทวาร  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง  โรคคลอเรตสเตอรอสสูง โรคเก๊า  โรคเกี่ยวกับเลือดทุกชนิด บำรุงผิวพรรณ

 

                                       

       วิธีรับประทาน

        รับประทานใบสด รับประทานวันละ 1 ครั้ง  ประมาณ 2-5 ใบ ควรรับประทานในตอนเช้า ช่วงเวลาตี 5 - 7 โมงเช้า  ส่วนโรคกระเพาะให้รับประทานในช่วงที่ปวดอาการจะหายไป หลังจากนั้นรับประทาน 1-2 สัปดาห์   เมื่อหายจากอาการต่างๆสามารถรับประทานใบยาจินเจียเหมายี่  ช่วยบำรุงสุขภาพ

        นอกจากรับประทานสดแล้ว ยังมาทำเป็นอาหารสุขภาพได้เช่นนำมาทำแกงจืด   หรือนำใบแก่มาปั่นบีบน้ำยาใส่ขวดใส่ตู้เย็นใช้ทาแผลงูสวัด สะเก็ดเงิน   ใบนำมาตำพอกบาดแผลหรือพอกหัวริดดวงทวาร 

         อาหารแสลงที่ควรระวัง  หน่อไม้   สาเก  หูฉลาม  สุรา

    ต้นยาจินเจียเหมายี่ ประมาณ 1ปีกว่าจะตาย เมื่อต้นโตเต็มที่จะออกดอกสีเหลืองไม่มีฝักหรือเมล้ด  ขยายพันโดยการปักชำ  ต้นชอบน้ำ ต้องการแสงแดดพอสมควรชอบดิร่วน