การชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุนวิจัย งบประมาณ 2551

ชี้แจงหลักการซื้อของและบิลที่ถูกต้อง

วันที่  10  มกราคม  2551  ทางหน่วยวิจัยได้จัดการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัย  รอบที่  2  โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง) ผู้ประสานงานวิจัย (น้องก้อย สิริภัสณ์  ศิระนุภาพ ) และหน่วยพัสดุ  (ขวัญ   ขวัญเรือน  แดงเรือ ) จะเป็นทีมงานที่คอยช่วยแนะนำและประสานงานด้านวิจัย  ซึ่งทางคณะสนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำวิจัย  และสนับสนุนอาจารย์ได้ทำวิจัย  และช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเพื่อ คณาจารย์จะได้ทำวิจัยได้อย่างสะดวกและถูกต้อง  ซึ่งก็เป็นประจำทุกปี  และปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 2  ที่ได้จัดทำสัญญาและให้ความรู้เรื่องพัสดุ  ตั้งแต่งบประมาณ  2550 เป็นต้นมาเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ  ไม่ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งสิ้น  คณาจารย์สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  โดยทางหน่วยพัสดุจะช่วยดูในส่วนของงบประมาณตั้งแต่ครั้งแรกและก็จะปรับแก้ให้  และหลังจากนั้นคณาจารย์ที่ทำสัญญาเสร็จแล้วก็สามารถจัดซื้อวัสดุตามที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้ขอและอนุมัติงบประมาณตามที่ขอได้เลย  ทางพัสดุจะแนะนำแค่วิธีการจัดซื้อ  และ ลักษณะของบิลที่ถูกต้อง  การจัดหมวดหมู่ประเภทของวัสดุ  ไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำเอกสารซื้อเสร็จก็แนบต้นฉบับบิลเบิกเงินได้เลย  แต่อย่าลืมแนบ มน.วจ 6 ทุกครั้งในการเบิกด้วยนะค่ะ 

ตัวอย่างดูบิลหมวดค่าวัสดุ  และประเภทวัสดุ   click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)