คงไม่ช้าไปนะครับ กับการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ เพราะผมรอสิ่งที่อยู่ในรูปข้างล่างนี้

 

  ขอให้ทุกท่านมีจิตใจเบิกบาน สะอาดสดใส เหมือนหิรัญญิการ์ช่อนี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑

 ช่อหิรัญญิการ์ช่อนี้มีความหมายกับผมมาก เพราะเป็นช่อแรกที่ผลิดดอกในบ้านของผม หลังจากที่เฝ้ารอตั้งแต่เอาหน่อมาปลูกเมื่อเกือบสองปีก่อน 

 ต้นหิรัญญิการ์นี้ ผมได้มาจากอาจารย์ของผม..อาจารย์สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย ซึ่งแจกจ่ายหน่อของมันให้คนที่รู้จักหลายคน และผมก็เป็นหนึ่งในคนโชคดีนั้น ผมเอาหน่อที่อาจารย์ให้กลับไปลงดินที่บ้านผมที่ปัตตานีหลายปีมาแล้ว จนกระทั่งเติบใหญ่เป็นซุ้มหิรัญญิการ์ที่ร่มรื่น เป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณพ่อคุณแม่ผมมาก

 พอผมมาสร้างบ้านของเราที่หาดใหญ่ ผมก็เอาหน่อมาจากบ้านที่ปัตตานี ๔ หน่อด้วยกัน ตอนนี้ก็กลายเป็นซุ้มหิรัญญิการ์สมบูรณ์แบบ พ่อผมก็คอยถามอยู่ตลอดว่า ออกดอกแล้วยัง ผมก็ได้แต่ตอบว่า ยังครับ

 จนกระทั่งย่างเข้าปีใหม่ ๒๕๕๑ สิ่งที่รอคอยก็ผลิดอกออกมา อย่างที่เห็นนะครับ

 ขอให้หิรัญญิการ์ช่อนี้ สื่อถึงความปรารถนาดีที่ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

 เบิกบาน สะอาดสดใส