KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) ไม่ได้เกิดจาก “ปิ๊งแว้บ” ครั้งเดียว   แต่เกิดจากการ “ปิ๊งแว้บ” เล็กๆ หลายครั้ง ในระหว่างการทำความเพียรเพื่อความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
• คนที่ได้ชื่อว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงมาก เป็นคนที่กล้าเสี่ยง (take risk)  กล้าเผชิญความผิดพลาด     คนที่มีผลงานสร้างสรรค์ชนิดเหลือเชื่อคือคนที่เคยทำผิดพลาดมามากมาย    แต่ไม่ย่อท้อ และรู้จักแก้ไข
• กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นวงจร : คิดไอเดียใหม่ๆ (ideas generation) – ประเมินไอเดียนั้น (evaluation) – นำไปทดลองปฏิบัติ  (execution)
• คิดไอเดียใหม่ๆ จำนวนมาก    แล้วโยนไอเดียห่วยๆ ทิ้งไป อย่างไม่ใยดี   -  ความสามารถในการเลือกเอาไอเดียดีๆ ไปทดลองปฏิบัติ    และฟันฝ่าสู่ความสำเร็จ     แต่อย่าลืมว่าบางครั้งไอเดียห่วยๆ เป็นบันไดไปสู่ไอเดียดีๆ
• ระหว่างการมุ่งมั่นฟันฝ่าสู่ความสำเร็จ จะมี “ปิ๊งแว้บ” เกิดขึ้นเป็นระยะๆ 
• การร่วมมือ (collaboration) กับผู้มีแนวคิดและทักษะที่ต่างกัน ช่วยกระบวนการสร้างสรรค์  
• ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ วางอยู่บนกองความผิดพลาดล้มเหลวที่ฝังอยู่ข้างใต้กองพะเนิน ที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่     หรืออาจมองว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งก็ได้  
• KM เป็นการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์รวมหมู่ (collective creativity)    มีจุดเด่นคือ (๑) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนธรรมดา ที่ไม่ใช่อัจฉริยะ   (๒) ใช้พลังทวีคูณ (synergy) ให้เกิดประโยชน์  (๓) ใช้พลังของการคิดเชิงบวก  บรรยากาศชื่นชมยินดี  (๔) ใช้ความสำเร็จเล็กๆ มาขับเคลื่อน   (๕) ใช้ AAR เป็นเครื่องมืออย่างง่าย
• ตัวร่วมของ creativity และ KM คือ การปฏิบัติ
• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝน อดทน ทำต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย

Ref. The hidden secret of creative mind. Time Jan 23, 2006, pp. 48 – 49. 

วิจารณ์ พานิช
๔ กพ. ๔๙


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

Panda
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

 วันนี้อ่าน KM วันละคำของอาจารย์หมออีก  ได้รับแนวคิดเรื่อง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวโยงกับ KM รวมทั้ง เห็นการที่อ้างอิงถึง ที่มา (Ref.) ของ การทำให้เกิด การปิ๊งแว้บ  ที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเอาเป็นแบบอย่างในการเขียน หรือ บันทึกต่าง ๆ  ที่ดี ๆ อย่างนี้   ผมคงจะติดตามอ่านของอาจารย์หมอต่อ ๆ ไปครับ

สา
IP: xxx.156.27.140
เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่าดีมากๆ เพราะบางทีในหนังสือเรียนก็ไม่มีทำให้ยากต่อการค้นหา แต่พอได้เข้ามาใช้บริการรู้สึกว่าถูกใจมาก  ยิ่งโดยเฉพาะเวลาทำการบ้านถูกใจที่สุดเลยค่ะ

tu
IP: xxx.26.207.64
เขียนเมื่อ 

พ่อหลวงนี้ มีพระคุณ บุญต่อชาติ

ได้ทรงเป็น นักปราชญ์ ไม่ขาดสิ้น

ข้าพเจ้า ขอถวาย สายชีวิน

เพื่อบดินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี

ทรงชี้แนะ เศรษฐกิจ คิดพอเพียง

ไม่ได้เกี่ยง เพื่อชีวี มีพอกิน

เพื่อปรมินทร์ ด้วยฤดี ไท้ไม่ห่วง

เพื่อพ่อหลวง ปวงชน คนไทยเอย