ความเห็น 948936

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

tu
IP: xxx.26.207.64
เขียนเมื่อ 

พ่อหลวงนี้ มีพระคุณ บุญต่อชาติ

ได้ทรงเป็น นักปราชญ์ ไม่ขาดสิ้น

ข้าพเจ้า ขอถวาย สายชีวิน

เพื่อบดินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี

ทรงชี้แนะ เศรษฐกิจ คิดพอเพียง

ไม่ได้เกี่ยง เพื่อชีวี มีพอกิน

เพื่อปรมินทร์ ด้วยฤดี ไท้ไม่ห่วง

เพื่อพ่อหลวง ปวงชน คนไทยเอย