๑๓.สาส์นรัก

ศน.อ้วน
  ความประทับใจในบทเพลงอมตะที่ทรงคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่ง  

         เหลือเพียง   ๒ วัน ปี ๒๕๕๐ ก็จะกลายเป็นปีเก่าที่ผันผ่านไปอีกปีหนึ่ง   เป็นธรรมชาติของชีวิตที่ต้องพบพานทุกผู้ทุกคน    ด้วยใจรักของผู้เขียนที่มีต่อทุกท่านใน Gotoknow      และท่านผู้อ่านที่กรุณาเข้ามาแวะเวียนอ่านบันทึกนี้       ผู้เขียนขอฝากใจไว้ในเพลง  "สาส์นรัก" นี้แด่มิตรรักทุกท่าน     เพื่อให้ปีเก่าที่กำลังจะผ่านไป..ผ่านไปด้วยความรัก..ที่เต็มไปด้วยคุณค่า เป็น " ความหวังดีที่มอบให้ เป็นเยื่อใยไมตรีที่สมัครสมาน"    จากนักเขียนมือใหม่ในโลกใบนี้นะคะ

       ผู้เขียนพยายามที่จะก้าวไปในโลกใบนี้  ด้วยความมั่นคง  "ก้าวไปด้วยใจรัก"   เพราะเชื่อว่าเมื่อมีใจรักในสิ่งใดแล้ว  ก็ย่อมอยากก้าวตามไปในสิ่งนั้นๆ "ใจรัก" เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้มุ่งหน้า  และฝ่าฟันอุปสรรคนาๆ ประการได้   ถึงแม้ว่าโอกาสในการเข้ามาบันทึกค่อนข้างมีน้อย เนื่องจากงานในหน้าที่ที่ค่อนข้างมีมาก  แต่ก็จะพยายามค่ะ        "เพลง" เป็นอีกหนึ่งลมหายใจของผู้เขียน ที่อยากสื่อ  อยากบอก  อยากเล่า อยากแลกเปลี่ยน และ อยากเรียนรู้กับท่านผู้อ่านที่กรุณาค่ะ...

      สาส์นรัก   บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  เรื่อง "ท้าวแสนปม"   เป็นจดหมายรักโต้ตอบกันระหว่างท้าวแสนปมหรือพระชินเสน   โอรสของท้าวศรีวิชัยกับนางอุษา   ธิดาท้าวไตรตรึงษ์    การเขียนจดหมายของพระชินเสนต่างกับยุคปัจจุบัน ยุค"ขดารไฟฟ้า" (นิยามของคุณครูธวัชชัย) อย่างเห็นได้ชัดเจน  จดหมายของพระชินเสน    "..เอาเหล็กแหลมจารเป็นหนังสือบนมะเขือเป็นถ้อยคำเกี้ยวเลียบเคียง.." ดังนี้

                  "  ในลักษณ์นั้นว่านิจจาเอ๋ย     กระไรเลยหัวอกหมกไหม้

               อกผ่าวราวสุมรุมไฟ                    ทำไฉนจะพ้นไฟราญ

                เสียแรงเกิดมาเป็นนักรบ              ยอมเป็นปมเป็นปานเปรอะไป

               ได้เห็นแก้วประเสริฐเลิศชม         จะนิยมก้อนกรวดกระไรได้

                เคยพบสาวฟ้าสุราลัย                 หรือจะใฝ่ในชาวปัถพิน

               โอ้แก้วแวววับช่างจับจิต             จะใคร่ปิดปลดมาดังถวิล

               โอ้เอื้อมสุดหล้าดังฟ้าดิน           จะได้สมดังจินต์ฉันใด..

  นางอุษา   ธิดาท้าวไตรตรึงษ์    ได้เขียน "สาส์นรัก" ตอบไป..ในใบพลูใส่ห่อหมากว่า...

               " ในลักษณ์นั้นหนาน่าประหลาด     เป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า

             เหตุไฉนย่อท้อรอรา                       ฤๅจะกล้าแต่เพียงวาที

             เห็นแก้วแวววับที่จับจิต                  ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่

            เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี            อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ

            อันของสูงแม้ปองต้องจิต              ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

            ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ              ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

            ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง        คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม

            ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม                จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี..

     เพลงสาส์นรัก วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์นำมาถ่ายทอด  โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน    เป็นผู้ให้ท่วงทำนอง    และ ขับร้องโดย มันฑณา โมรากุล    ซึ่งเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์รุ่นแรกสุด (ข้อมูลจากคุณศรวณี โพธิเทศ : รายการ ๓๐ ยังแจ๋ว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓  วันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๐)    ครูเอื้อ  สุนทรสนาน ได้กล่าวไว้ในคำนำของหนังสือเพลง ว่า "...นักปราชญ์ชาวจีนเมื่อ  ๖๐๐  ปีมากล่าวว่า  ดนตรีสะท้อนให้เห็นความกลมกลืน  ที่มีอยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์     จุดหมายของ ..ดนตรี..ก็คือ   ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันดี  ระหว่างกันห้าสถาน มี เจ้ากับขุนนาง     ธิดากับบุตร    สามีกับภรรยา  พี่ชายกับน้องชาย  และเพื่อนกับเพื่อน"  (จากหนังสือ รวมเพลงตามคำขอจากชาวคณะสุนทราภรณ์ ฉบับ เพื่อคุณ  :  วันที่   ๒๒  เมษายน  ๒๕๑๔)

       "สาส์นรัก"  เป็นเพลงในดวงใจของผู้เขียน   เป็นเพลงแทนตัวเอง (ไม่ได้หมายความว่าจะร้องเพลงนี้ทุกที่นะคะ   แต่เพื่อน ๆ  ลุง ป้า น้าอา เจ้านาย ฯ ก็จะบอกเสมอว่า ผู้เขียนเหมาะกับเพลงนี้   และคุณครูภาษาไทยก็จะได้ฟังบ่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย)    รักที่จะถ่ายทอดเพลงนี้ในการขับร้องด้วยลีลาและท่วงทำนองที่ไพเราะ การเอื้อนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวาน    รักที่จะพูดคุย   เมื่อพูดถึงสุนทรียรสของบทประพันธ์     เมื่อพูดถึงศักดิ์ศรี   วิธีการคิด   การประพฤติปฏิบัติตนของผู้หญิงในยุคสมัยนั้น      ในความคิดของผู้เขียนแล้วไม่มีถ้อยคำใดในเพลงนี้ที่ไม่มีคุณค่า

     สุนทรียรสของบทเพลง : ตามความคิดของผู้เขียนนะคะ

 • การใช้คำที่เป็นภาษากวี    ที่งดงาม ไพเราะจับใจ ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ   ให้ภาพพจน์  มีหลายคำที่เป็นคำสูงส่ง สง่าด้วยรูปและเสียง เหนือคำธรรมดา  ทำให้ผู้ฟังได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน  

                      ...เหตุไฉนย่อท้อรอรา         ฤๅจะกล้าแต่เพียงวาที...

                     ...เห็นแก้วแวววับที่จับจิต       ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่...

                    ...อันของสูงแม้ปองต้องจิต       ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

                   ...เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี       อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ..

                   ...ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม          จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี...

        สิ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้ จากรสความที่ลึกซึ้งกินใจ คือ การให้กำลังใจ ต่อสู้อุปสรรค  ไม่ให้ย่อท้อ  การใช้คำเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจน  "เห็นแก้วแวววับที่จับจิต"   กวีมุ่งที่จะสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณสมบัติของสองสิ่งระหว่างผู้หญิงกับอัญมณี ซึ่งภาพที่ปรากฏทั่วไปคือความงดงาม การมีคุณค่า ซึ่งกว่าจะได้สิ่งที่มีคุณค่าและงดงามต้องใช้ความมานะ บากบั่น เพียรพยายาม       การเล่นคำ  ซ้ำคำ  ช่วยให้เกิดเสียงเสนาะได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ    "เหตุไฉน...ย่อท้อรอรา" ทำไมท้อแท้  ทำไมยอมแพ้ง่ายจัง  ต้องต่อสู้  ฟันฝ่าอุปสรรคสิ...

          ผู้เขียน จะใช้ความจากเพลงนี้พูดให้กำลังใจคุณครูภาษาไทย  คุณครูทุกคน  ผู้บริหาร และเพื่อนศึกษานิเทศก์ด้วยกัน ที่เข้ามาแวะเวียนขอคำปรึกษาในเรื่องการทำผลงานทางวิชาการ  ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบผลสำเร็จ  สมควรรวบรวมผลงานและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ   แต่ส่วนมากมักจะท้อแท้กับ "การเขียน"  ซึ่งเป็นหัวใจที่ ๔ ของนักปราชญ์ คือ การลิขิต  ผู้เขียนจะพูดเสมอว่า 

           ... อันของสูงแม้ปองต้องจิต   ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ..    

             ..มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ   ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม..

             ..ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง   คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม..  

         ผู้ที่มาพูดคุยด้วยทุกคน เมื่อได้ยินได้ฟัง  "ยอมแพ้ ศน.อ้วนค่ะ    ศน.พูดถูก  จะเริ่มลงมือเขียนแล้วค่ะ..ผมจะเริ่มต้นแล้วครับ..ศน.เป็นเพื่อนให้ด้วยนะคะ..นะครับ...ยินดีค่ะ..ด้วยหัวใจ...เป็นคำพูดที่ติดปากอยู่เสมอ..ยกคุณความดีให้ "วจีไพเราะและข้อคิดจากเพลง" ค่ะ

 • การรับรู้วิธีการคิด การปฏิบัติตนของผู้หญิงในยุคสมัยเดิม  จากการวิเคราะห์เนื้อความในจดหมายของอุษา ทุกวรรคตอนแสดงให้เห็นถึงการมีเยื่อใย ยินดีที่จะรับรัก  และไม่รังเกียจพระชินเสน  ผู้เขียนได้เปิดพจนานุกรม  รวม ๒ ฉบับ เพื่อหาความหมายของคำที่บอกถึงการกระทำเช่นนี้  ได้คำว่า"ให้ท่า" ดังนี้จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  "ให้ท่า ก.พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วย  หรือไม่รังเกียจ" จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  "ให้ท่า ก.พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วย   หรือไม่รังเกียจ(ใช้แก่ผู้หญิง)"

       จากความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง ๒ ฉบับแสดงให้เห็นและยืนยันได้ว่า การกระทำของอุษาเป็นการให้ท่าพระชินเสน  เพราะพูดและแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วย  ไม่รังเกียจ  ทำให้รับรู้ได้ว่ากิริยาเช่นนี้ของผู้หญิงมีมาแต่โบราณแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

        สิ่งที่ยืนยันได้เพิ่มอีก คือขณะกำลังพิมพ์บันทึกนี้อยู่ ได้ฟังเพลงด้วย  เป็นเพลงจาก MP3   เนื้อร้องเกือบทุกเพลง น่าจะประมาณ ร้อยละ ๙๐ ที่เพลงของนักร้องหญิง แสดงถึงคำพูดและกิริยา  "ให้ท่า"   แต่คำพูดและเนื้อร้องที่ถ่ายทอดออกมามีความงดงาม มีความพอเหมาะพอควร    ฟังแล้วเพลิดเพลิน  รู้สึกคล้อยตาม และซาบซึ้ง   เช่น

        "จะเหนื่อยเพียงไหน  จะทุกข์เพียงใดโปรดรู้  ตรงนี้ยังมีฉันอยู่  พร้อมจะดูแลหัวใจ  หากมรสุมจะทำเธอเหน็บหนาวใจ  พายุจะแรงแค่ไหน  จะคอยอยู่ข้างเคียงเธอ..."   ชื่อเพลง ทรายกับทะเล  เป็นเพลงของผู้หญิง  ขับร้องโดย นันทิดา  แก้วบัวสาย  

          อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงลูกทุ่ง     "..เปิดเพลงรอสายที่มีความหมายว่ารอ  เก็บซ่อนในจอ  เป็นเพลงเฉพาะเบอร์อ้าย...   อ้ายกดเบอร์นี้ยามใด..มีเพลงแทนใจให้ฟัง... กำลังกึ๊ดฮอดพอดี  ขอบคุณนะที่โทรมา..."   ชื่อเพลง หน้าจอรอสาย    ขับร้อง โดย ต่าย  อรทัย   เป็นนักร้องที่ผู้เขียนชื่นชอบ  เพราะน้ำเสียงเศร้าสร้อย   คำร้องของเพลงส่วนใหญ่ ครูสลาเป็นผู้เขียนให้   ซึ่งความหมายของแต่ละเพลงลึกซึ้งกินใจมาก   คล้ายกับ เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของผู้หญิงอย่างนั้นเชียวละ

         หากจะตามติดไปดูอาการกิริยา "ให้ท่า" ในบทเพลงสตริง  ผู้เขียนคิดว่าน่าจะพบอยู่เช่นกัน    แต่เนื่องด้วยต่างวัย  ต่างความชอบ  ผู้เขียนจึงไม่สามารถยกตัวอย่างได้      หากจะเข้าไปศึกษา  ไปสัมผัสดู เพื่อให้การดูแล เอาใจใส่ในความคิด ชีวิตและจิตใจหรือเข้าถึงวัยรุ่นแล้ว      ก็น่าคิดอยู่....หากคุณครูภาษาไทยได้แวะเวียนเข้ามา  ศน.อ้วนฝากด้วยนะคะ      เพราะการเรียนรู้วรรณคดีแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง   คือ  การนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามกาลสมัย.. 

         เกือบจะจบไม่ลงแล้วค่ะ...แบบว่าขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน   พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา     อย่างไรก็ตามบันทึกนี้ ผู้เขียนตั้งใจ ส่ง "สาส์นรัก"    ให้ทุกท่านก่อนสิ้นปี ๒๕๕๐     เอ ! หรือว่า "ให้ท่า"   นะนี่..

         ลาทีปีเก่า..แล้วพบกันในปีใหม่ ๒๕๕๑ นะคะ ..  สวัสดีค่ะ....วัชราภรณ์

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#วรรณคดี#สุนทรียรส#พระราชนิพนธ์#รัชกาลที่ ๖#สาส์นรัก

หมายเลขบันทึก: 156314, เขียน: 28 Dec 2007 @ 05:58 () , แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 18:40 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (20)

คนเมือง
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ อ.วัชราภรณ์

 • ขออวยพรให้อาจารย์มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดปี 2551 ครับ
 • เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ  การเรียนรู้วรรณคดีเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ถ้าเด็กรู้จักการวิเคราะห์เป็นก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
 • จะติดตามต่อไปครับ
วัชราภรณ์ วัตรสุข
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ..คุณคนเมือง

ขอบพระคุณมากค่ะ..สำหรับพรปีใหม่..น้อมรับค่ะ

ขออวยพรให้..คุณคนเมือง..มีความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ..คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา...ทุกประการ

ตั้งใจจะตามไปสวัสดีปีใหม่..แต่ตามไม่เจอค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ..ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมอ่านบันทึกเสมอ..

และขอบคุณที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันในเรื่องการนำแนวคิดจากการเรียนรู้วรรณคดีมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ..

สวัสดีค่ะ..วัชราภรณ์

ใครเอ่ย....
IP: xxx.91.175.40
เขียนเมื่อ 

แวะมารับสาส์นรัก.......

อ่านแล้วอมยิ้มกับความละเอียดอ่อนและสวยงามของภาษา แต่มาสะดุดก๊ากตอนจบ......

พาดพิงถึงเพลงนี้เลยนำมาฝาก ทรายกับทะเล  คิดถึงค่ะ

วัชราภรณ์ วัตรสุข
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...สาวน้อยที่น่ารัก

ดีใจจังมาตามสัญญา...มารับ "สาส์นรัก"

ให้หมดใจเลยนะคะ..ไม่รับคืนด้วยเนอะ..

พรปีใหม่สำหรับคนสวยค่ะ..

"สักวาครานี้ถึงปีใหม่ ขออวยชัยน้องสาวที่น่ารักเป็นอักษร

บรรจงถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน ด้วยดวงใจให้พรแทนวาจา

คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์มั่น ให้สุขสันต์สมคิดจิตหรรษา

มั่งมีทรัพย์อีกพลังทั้งวิชา วัฒนาสถาพรในปีใหม่เทอญ..

ชอบที่เขา "ให้ท่า" ใช่ไหมล่ะ...

เพลงเพราะมาก..ต่ายร้องด้วย..ฟังตั้ง ๒ รอบ

ขอบคุณคนรวยน้ำใจมากค่ะ.

แล้วจะเข้าไปคุยด้วยนะคะ..

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ...

สวัสดีครับ เพลงนี้ผมเคยได้ยินแต่ที่ผู้หญิงร้อง ขอบคุณนะครับสำหรับคำอ้างอิง "ขดารไฟฟ้า" ;) 

อาจารย์พูดถึง "ให้ท่า" นึกถึงอีกเพลง "เจ้ายักคิ้วให้พี่..." ผมเคยช่วยรุ่นน้องทำรายงาน พออ่านถึงตรงนี้เขาขำหัวเราะงอหาย ว่าผู้หญิงยักคิ้วให้ผู้ชาย.. ทั้งเพลงทั้งวรรณคดี มีที่สนุกมากมาย

ปีหน้าคงมีเรื่องเล่าจาก ศน.อ้วน (แต่ไม่เห็นอ้วน) อีกมากเลยนะครับ

ป.ล. จับผิดโฆษณา (ซึ่งมีอยู่น้อยมาก) อาการกริยา น่าจะเป็น อาการกิริยา นะครับ

สวัสดียามวิกาลค่ะ..คุณครู

 • สุดยอดคุณครูภาษาไทยจริง ๆ ค่ะ..แก้ไขแล้วนะคะ  ยังมีอีกหนึ่งคำที่ยังคงผิดอยู่..
 • ยอมเฉลยแล้วค่ะ  เพื่อคุณครูจะได้เห็นใจสงสารและช่วยเหลือ เมื่อผิดพลาดในโอกาสต่อไป  จบเอกวิทยาศาสตร์ค่ะ..เรียนภาษาไทยพื้นฐานในชั้น ป.กศ.ต้นเท่านั้นค่ะ..คุณครู
 • ปีหน้าตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม เป็นต้นไป ศน.อ้วน ต้องตะลอนทัวร์ค่ะ  ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เพื่อประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานค่ะ..ขึ้นเขาลงห้วย..ยังคิดอยู่ว่าต้องพก Note Book ไปด้วย เพราะต้องคิดถึงเพื่อนๆ และคุณครู ใน G2K  แน่ ๆ เลย
 • ศน.อ้วนตัวก็ไม่เล็กค่ะ..ตัวกลม ๆ
 • ระลึกถึงคุณครู..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
Gutjang
เขียนเมื่อ 

มารับสาส์นรักค่ะ

ขอให้มีความสุขและสนุกกับการทำงานนะคะ

^ - ^

39

วัชราภรณ์ วัตรสุข
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๒๑.. แด่คุณครูกั๊ดจังค่ะ..

 • ขอบคุณค่ะที่แวะมารับ "สาส์นรัก" จาก ศน.อ้วน
 • สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ..
 • พลังใจที่เข้มแข็ง..พลังกายที่แข็งแรง..เป็นของคุณครูกั๊ดจังค่ะ...ตลอดปีและตลอดไป
 • ด้วยรักและคิดถึงเสมอค่ะ....วัชราภรณ์
                    
ครูนวลน้อย
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2551 แด่..อาจารย์วัชราภรณ์ คนใจดีค่ะ

ศุภฤกษ์ดิถีศรีมงคล

ขอจงดลบันดาลสุขสวัสดิ์

อำนวยพรอวยชัยเลิศพิพัฒน์

ประสบโชคโภคทรัพย์นับอนันต์

ให้ห่างทุกข์พ้นโศกเกษมศรี

ให้มั่งมีเงินทองเกษมสันต์

ให้พ้นภัยพบสุขทุกคืนวัน

ในวาระอันมงคลปีใหม่เทอญ

ดีใจมากค่ะ ที่ตามมาจนพบอาจารย์

อ่านเรื่องที่อาจารย์เขียนแล้วดีมากเป็นประโยชน์ด้วย

จะติดตามอ่านผลงานและเข้ามาคุยด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพและคิดถึง

ครูนวลน้อย

ใครเอ่ย...
IP: xxx.91.175.50
เขียนเมื่อ 

แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ..

glitter ปีใหม่ วันปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ คริสต์มาส คริสมาสต์ เทศกาลแห่งความสุข เทศกาลปีใหม่

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ..ห่วงใยด้วยหัวใจค่ะ

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ ค่ะ..คุณครูนวลน้อย

 • ดีใจและปลื้มใจมากค่ะที่กรุณาเข้ามาพบ ศน.อ้วนจนได้
 • น้อมรับพรปีใหม่...ไว้ด้วยความรักและเคารพค่ะ
 • ความสุขสมหวังดั่งตะวันฉาย
 • สุขมากหลายให้ได้รับสลับสลอน
 • ปีใหม่ให้ชื่นชมในคำพร
 • อีกสะท้อนชีพใหม่ในทางดี
 • ด้วยรักค่ะ...วัชราภรณ์

                             126fs4167369

 สวัสดีปีใหม่ ค่ะ..สาวน้อยคนสวย รวยน้ำใจ

 • รับพร..รับน้ำใจอันงดงามของหนูไว้แล้วค่ะ..
 • ด้วยความรู้สึกเกินบรรยายในไมตรีจิตที่ได้รับโดยตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตใน G2K
 • ขอให้คุณความดีที่หนูได้กระทำได้ย้อนคืนปกป้องคุ้มครองหนูให้มีความสุข  สดชื่น มากด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง  พลังกายที่แข็งแรง ในการก้าวเดินไปด้วยคุณความดี ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
 • ด้วยรัก..จริงใจ และปรารถนาดี..ค่ะ

                                   

สวัสดีปีใหม่ครับ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ขอพรให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง สดชื่น สดใส สนุกสนานกับงานที่ทำตลอดปีใหม่นี้นะครับ

  กราบสวัสดีปีใหม่...แด่คุณครูค่ะ

 • น้อมรับพรของคุณครูค่ะ...ดีใจที่คุณครูกรุณามาเยี่ยม
 • ตั้งใจจะเข้าไปสวัสดีคุณครูที่ ..ขดารไฟฟ้า.. แต่เกรงใจค่ะ..
 • และก็ตั้งใจเขียนบันทึก สวัสดีปีใหม่ เพื่อน ๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะ  คงมีคนสวัสดีกันเยอะ  ความตั้งใจใจจึงไม่สำเร็จค่ะ..จนถึงเดี๋ยวนี้
 • คุณครูฉลองปีใหม่หรือเปล่าคะ..มีความสุขไหมคะ
 • วันนี้เป็นวันที่ ๔ แล้วค่ะ.นั่งหน้าจอหน้าเอกสารแอบแว๊บๆ เข้ามาในG2K เป็นครั้ง ๆ ค่ะ..เพราะพรุ่งนี้ต้องมีงานใหม่แล้ว
 • ความสุขกับงานมีค่ะ..แต่ไม่ค่อยสดชื่น..และแข็งแรงเท่าที่ควร
 • ได้รับพรจากคุณครู..จากเพื่อนๆ มากมายคงทำให้ดีขึ้นค่ะ..
 • มอบดอกไม้สวย ๆ แก่คุณครูในวันปีใหม่นะคะ (ขอมาจากไฟล์อัลบั้มของ อ.หนึ่งค่ะ)

                C1304867

 •    ด้วยความจริงใจค่ะ..วัชราภรณ์

สวัสดีปีใหม่นะครับ...

ขอพรุ่งนี้เป็นวันใหม่ดังใจคิด
เปี่ยมพลังแห่งชีวิตดังคิดฝัน
เปี่ยมความรักนานาสารพัน
เปี่ยมความฝัน,  การแบ่งปัน, นิรันดร์ไป

 

 

เป็นอะไรก็ได้ดังใจคิด
เถอะมิ่งมิตรก้าวย่างสู่ทางใหม่
ฝากแต่เพียงความหวังกำลังใจ
และฝากความเป็นไทยไว้ติดตัว
!

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ ค่ะ..อาจารย์แผ่นดิน

ดีใจและปลี้มใจค่ะ..ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมและให้พร

น้อมรับพรค่ะ..ด้วยความขอบคุณจากใจ

ทุกถ้อยคำในพร..งดงามและให้กำลังใจที่สุดค่ะ.

มอบพรแด่อาจารย์ด้วยนะคะ..

ให้สมหวังพรั่งพร้อมน้อมชีพสุข

ให้มวลทุกข์ทั้งหลายมลายสูญ

ให้"สิ่งที่อาจารย์ฝัน"สรรสร้างทางจำรูญ

ให้เพิ่มพูนลาภยศปรากฏนาม("แผ่นดิน"หนักแน่นจังค่ะ)

จะเข้าไปเยี่ยมที่blog ด้วยนะคะ(ติดตามอ่านบันทึกของอาจารย์ตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิก G2K แล้วค่ะ)

ด้วยความขอบคุณจากใจ..วัชราภรณ์

IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะหาฟังเพลงนี้ได้ที่เว็บไหนบ้างไหมค่ะ

ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

คือหนูต้องหัดร้องอ่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

วัชราภรณ์ วัตรสุข
IP: xxx.172.58.38
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เว็บสุนทราภรณ์ออนไลน์นะคะ

เขาจัดรายการสดทุกวัน

หนูก็ขอเพลงนี้ มีเนื้อเพลงขึ้นให้ร้องด้วยค่ะ

หรือเข้าที่ห้องคาราโอเกะก็ได้

ลองดูนะคะ

เอญ่า ศิลปากร ศึกษาเอกไทย
IP: xxx.67.175.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะศน. อ้วน คิดถึงศน. มากคะ ที่นี่หนาวมากแต่คงไม่เท่าบ้านศน.

ฝากความอบอุ่นไปให้ทุกดวงใจในภาคเหนือนะคะ

รักเสมอ

นักเรียนกวีรุ่นสี่คะ

Boo
เขียนเมื่อ 

มาอ่านสาส์นรัก ก่อนฝันดี ได้ฝันหวานอีกแล้วคะครูพี่อ้วนจ๋า คิดถึงนะคะ