มีบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับท่าน

    ไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจ แต่ว่า มีประสบการณ์ตรง และสามารถช่วยครูที่โรงเรียนทำและได้รับการเลื่อนวิทยฐานะมาแล้วครับ

    เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะส่งผลงาน ที่จะต้องเก็บ อีก 80 เปอร์เซนต์ จากผู้อ่านผลงานงาน  ในรอบแรก ส่วนมากก็จะได้ คะแนน 90 เปอร์เซนต์ เหมือนกันหมด (ไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะ) เพราะว่า ได้มีโอกาสช่วยรวมคะแนนและดูเกณฑ์การประเมินร่วมกับคณะกรรมการด้วย  แต่ที่น่าหนักใจสำหรับท่านที่จะต้องส่งผลงานให้อาจารย์มหาวิทยาลัยตรวจนี่ซิน่าหนักใจ

   ไม่ยากครับ ผมเคยช่วยพี่ที่โรงเรียนทำผลงานส่ง ในรุ่นที่เรียกว่า "รุ่นเยียวยา" หมายความว่า รุ่นที่ส่งผลงานให้อาจารย์อ่านแล้วก็ตก ไม่ผ่าน เขาเลยจับไปอบรมที่เชียงใหม่ ในการอบรม จะมีคะแนนปฏิบัติที่ทำงานส่งในขณะที่อบรม การสอบสอน การสอบในวิชาเอก ซึ่งจะต้องมีคะแนนผ่าน 210 คะแนน จาก คะแนน 300 คะแนน ในการอบรมครั้งนั้นก็ยังไม่ผ่าน เพราะว่าไปตก การสอบในวิชาเอก คะแนนไม่ถึง 70 คแนน ทำให้การเป็น รุ่นเยียวยา  จะต้องกลับมายื่นเพื่อขอประเมินใหม่ ซึ่งจะต้องทำผลงานในเชิงประจักษ์ บวก กับสอบในวิชาเอก อีก 100 คะแนน รวมเป็น 300 คะแนน ต่ว่าในรุ่นนี้ ไม่ได้แบ่งเป็น ภาค ว่าคุณจะต้องผ่านข้อสอบ 70 คะแนนนะ ให้นำคะแนนทั้งหมด 3 ส่วนมารวมกัน แล้วให้ผ่าน 210 คะแนน

    ในรุ่นเยียวยา เขาแบ่งคะแนนแบบนี้ครับ  ส่วนที่ 1. แผนการสอน 50 คะแนน บันทึกหลังสอน 50 คะแนนรวมเป็น 100 คะแนน ส่วนที่ 2  แบบรายงานการปฏิบัติการสอน 11 สัปดาห์ 20 คะแนน ผลงานเด็ก 20 คะแนน  สื่อ นวัตกรรม หรืองานวิจัย 40 คะแนน แบบรายงานการใช้นวัตกรรมอีก 20 คะแนน  รวมเป็น 100 คะแนน ส่วนสุดท้าย การสอบในวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ 100 คะแนน

     ขออธิบายเทคนิคการได้คะแนนจากอาจารย์ที่ประเมินทีละส่วนนะครับ (จากการเข้าร่วมรับฟังการคอมเมนต์จากอาจารย์ในแต่ละส่วน)

      ต้องขอโทษ ด้วยนะครับ ต้องรีบไป จะมาเขียนให้ต่อ วันพรุ่งนี้นะครับ