วันวิชาการมัธยมศึกษา

วิชาการ

วันวิชาการ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2550 (12-14 ธ.ค.50) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูสภาพงานโดยทั่วไปแล้ว คิดถึงอดีต เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วมา ก่อนการปฏิรูปการศึกษา   สิ่งทึ่เกิดขึ้น คงจะสะท้อนภาพได้มากมายต่อ ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของจังหวัด โดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหลาย

             ขอจงนอนหลับฝันดี นะท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)