แรงกระเพื่อม (3) จากงานสัมมนาเครือข่าย(การทำแผนขับเคลื่อนเครือข่ายฯนครศรีธรรมราช)


ตอนที่ 3

o      4 ธันวาคม 50

              จากคณะกรรมการที่คัดเลือกไว้จำนวน 7 ท่าน และแบ่งหน้าที่การบริหารออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการพัฒนาธุรกิจ มีการนำเสนอการแบ่งหน้าที่ในการบริหารเป็น 3 โครงสร้าง คือ

               1) สำนักงาน กำหนดโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย    ประธาน รองประธาน  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  เหรัญญิก  บัญชี(จ้างบุคคลภายนอก  ทำงานประจำ ณ ที่ทำการเครือข่าย) 

              2) ฝ่ายพัฒนาองค์กร วางโครงสร้างให้  พระเสรี  คเวสโก เป็นที่ปรึกษา  (ยังไม่ได้กำหนดกรรมการบริหาร) 

            3) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  วางโครงสร้างให้  พระชื่น  อาทโร เป็นที่ปรึกษา  (ยังไม่ได้กำหนดกรรมการบริหาร) 

               การแลกเปลี่ยนในวง  สรุปได้ดังนี้

             1.   ปัญหาของกลุ่มในบางกลุ่ม  เป็นเรื่องการประชุมยังไม่รัดกุมและต่อเนื่องเท่าที่ควร  การจัดประชุมยังเกิดจากการติดตามของบุคคลภายนอกกลุ่ม หากพระเสรี คเวสโก ไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่เกิดการประชุม

           2.   ปัญหาด้านข้อมูล  กรรมการเครือข่ายควรต้องมีข้อมูลปัจจุบันของทุกกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเครือข่าย

           3.   การดำเนินการเรื่อง ฌาปนกิจของเครือข่าย  ควรรวบรวมเป็นราย 3 เดือน หากเกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มในแต่ละเดือนให้แจ้งมายังเครือข่ายทางโทรศัพท์  และจัดการจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดการทำงานของฌาปนกิจของเครือข่าย  

        4.  เกิดคำถามการบริหารกำไรของเครือข่าย  ซึ่งขณะนี้มีจำนวนเงิน 153,660 บาท  

        ผลสรุปจาการประชุมยังไม่ได้วางแผนงานในการพัฒนาเครือข่ายฯ นัดประชุมเพื่อทำแผนอีกครั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 50

หมายเลขบันทึก: 153310เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2007 12:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:57 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขนาดของเครือข่ายจำนวน19กลุ่มสมาชิกประมาณ4,000คน

การพัฒนาคนโดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่า บางทีตัวเงินอาจเป็นอุปสรรคโดยตัวมันเอง

มีข้อคิดจากขอนแก่นว่า ทำไปแล้วตอบตัวเองได้หรือเปล่าว่า มีความสุขมากขึ้น มีคุณธรรมมากขึ้น?

กระแสวัตถุนิยมที่รุกเข้ามาล้วนดำเนินการผ่านสื่อ
ทั้งสื่อ"ชวนเชื่อ" และสื่อ"ตัวเงิน"
คนจะแยกออกอย่างไรว่า เรามีวัตถุประสงค์ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะต่างก็เข้ามาเพื่อ"เงิน" ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

ถ้าลองประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ด้วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ว่า
ตั้งแต่สมาชิกเข้ามาร่วมกลุ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้าง(ที่มาจากผลของการรวมกลุ่ม)
ทั้งกรรมการและสมาชิก
ลองให้กรรมการและสมาชิกเขียนหรือเล่าให้ฟัง
แล้วสรุปดูว่า มีหรือไม่ มาจากกระบวนการใดบ้าง?

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี