แรงกระเพื่อม (2) จากการสัมมนาเครือข่ายฯ...(การทำแผนขับเคลื่อนเครือข่ายฯนครศรีธรรมราช)


ตอนที่ 2

o      21-22 พฤศจิกายน 50

        §       21 พฤศจิกายน 50 ประชุมหารือแนวทางพัฒนาเครือข่ายฯ มีผู้เข้าร่วม คือ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ที่ปรึกษาเครือข่าย พระเสรี  คเวสโก, พระชื่น อาทโร,  อาจารย์ยินดี  เจ้าแก้ว จากม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ คุณภีม  ภคเมธาวี  จากม.วลัยลักษณ์  การหารือครั้งนี้ใช้การบรรยายเรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  เป็นสื่อในการกระตุ้นให้ที่ประชุมวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจเครือข่ายฯ ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ข้อจำกัด

                      จากการวิเคราะห์พบว่าธุรกิจของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ออมทรัพย์ (กำไรจากการปล่อยกู้)  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  กากน้ำตาล  น้ำดื่ม  มีรายได้จากการขายประมาณ 7 ล้านบาท/ปี  แต่พบจุดอ่อนของการบริหารงาน คือขาดการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการผลิตที่เป็นปัจจุบัน 

                     หากวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกต้องการให้ธุรกิจเติบโต  ต้องการเพิ่มยอดขาย  ดังนั้นโจทย์แรกของเวที คือ การค้นหาธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ก่อน?  คำตอบ คือ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  จากการพิจารณาปัญหาของธุรกิจขายปุ๋ยมียอดขายลดลง จากยอดขายปี 2548 ยอดขายประมาณ 9 ล้านบาท  ปี 2549 ยอดขายประมาณ 6 ล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2550 คาดว่ามียอดขายประมาณ 5 ล้านบาท  เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า

                       จุดแข็ง   1) ปุ๋ยมีชื่อเสียง  เพราะผลิตมานานกว่าที่อื่น  2) มีเครือข่าย (ตลาดรองรับ)  3) มีประสิทธิภาพกับไม้ยืนต้น

                     จุดอ่อน 1) คุณภาพการผลิตไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้  2) การทำการตลาดเป็นแบบเชิงรับ(ให้ผู้ซื้อมาติดต่อที่โรงงานเอง) ยังไม่มีการทำการตลาดเชิงรุก

                      ผู้บรรยายอธิบายขั้นตอนการทำแผนธุรกิจไว้ 3 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นแรก กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย   ขั้นที่สอง กำหนดกลยุทธ์/ยุทธวิธี : แนวทางการทำกลยุทธ์ของแผนธุรกิจ 1) ขายคุณภาพสินค้าของตนเอง 2) หาความเชื่อมั่นในสินค้าของตน ขั้นที่สาม วางแผนปฏิบัติการ

                        การบรรยายให้เห็นการทำแผนธุรกิจในแบบธุรกิจขนาดใหญ่(คู่แข่งของธุรกิจชุมชน) จากผู้เชี่ยวชาญเป็นเสมือนการชี้นำทิศทางการพัฒนาธุรกิจของเครือข่ายให้เป็นรูปเป็นร่างนำไปสู่การคิดต่อในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

                      §       22 พฤศจิกายน 50

                             คัดเลือกกรรมการพัฒนาเครือข่าย จากการพิจารณาของกรรมการและสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม  คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร ด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการพัฒนาธุรกิจ ได้คณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน  (*พี่ดำ *พี่แว  *พี่โสภา จากกลุ่มสัจจะฯวัดป่ายาง *ลุงเชาว์  จากกลุ่มบางขัน  *พี่มิตร  จากกลุ่มร่อนพิบูลย์  *พี่โสภา  จากกลุ่มปากเจา  *พี่(ขอโทษคะ  ไม่ทันถามชื่อและกลุ่ม) )

หมายเลขบันทึก: 153307เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2007 12:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี