มะยงชิดทำรายได้ดีที่บึงสามัคคี

   

ผมจะขอนำไม้ผลที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ของอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และทำรายได้ดี คือ มะยงชิด จากการเล่าของคุณวิชาญ การภักดี อยู่บ้านเลขที่9  หมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร ว่าตนเองได้ปลูกมะยงชิดไว้จำนวน 26 ต้น เริ่มปลูกมาเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา  นับตั้งแต่ปลูกมาพอมะยงชิด   มีอายุ ได้ 4-5 ปี ต้นมะยงชิดก็จะให้ผลผลิต เก็บเกี่ยวขายได้

   

               สำหรับวิธีการปลูกและการดูแลรักษามะยงชิดนั้น    ไม่ได้ยากเย็นอะไร ปกติมะยงชิดจะเริ่มออกดอกช่วงประมาณเดือน มกราคม ทุกปี ก่อนออกดอก คุณวิชาญ  ก็จะฉีดพ่นต้น ด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง จากนั้นก็จะอาบน้ำให้โดยใช้สบู่ผสมกับน้ำฉีดพ่นทั่วทั้งต้น ทำวิธีการเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง ต่อมาก็จะฉีดพ่นสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อป้องกันแมลง ส่วนปุ๋ยก็จะใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 2 กระสอบต่อต้น ผสมกับปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัม สวนแห่งนี้ จะงดการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงทุกชนิด

   

                ดังนั้นในการบำรุงรักษาในแต่ละ1 ฤดูมีต้นทุนแค่เพียง 4,000 บาทเท่านั้น  ในช่วงที่มะยงชิดออกดอกจะมีฝูงผึ้งบินมาหาอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยผสมเกสรได้เป็นอย่างดี สำหรับผลผลิตของมะยงชิด    ในปี 2550 เมื่อเดือนมีนาคม 2550 แต่ละต้น ให้ผลผลิต ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม แต่ละผลมีขนาดใหญ่ ประมาณ 12-14 ผลต่อ 1 กิโลกรัม รวม 26 ตัน ให้ผลผลิตเก็บได้ ประมาณ 2 ตันเศษ และที่ผ่านมามีพ่อค้า แม่ค้า มาหาซื้อถึงสวน โดยมะยงชิดบางส่วนจะถูกส่งไปขายในจังหวัดนครนายก และกรุงเทพฯ ส่วนราคาขายส่งจากสวน คละขนาดกิโลกรัมละ 90 บาท แต่ถ้าคัดขนาดกิโลกรัมละ 100 บาท ดังนั้นในปี 2550นี้ คุณวิชาญ จะมีรายได้จากการขายมะยงชิด จำนวน 26 ตัน ได้เงินกว่า 200,000 บาททั้งๆที่ลงทุนไปเพียง 4,000 บาทเท่านั้น

       

               จึงนับได้ว่ามะยงชิดที่ปลูกในเขตอำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร ให้ผลผลิตดีมาก ทั้งดก และมีผลใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิด จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งที่น่าสนใจ หากพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจ เชิญติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

      แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเทพนิมิตและสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร