พัฒนาครูที่สอนด้วยกระบวนการวิจัย


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วย km
จุดเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร   ทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ หรือ EdKM  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   (สกศ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการจัดการวามรู้ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษา และองค์กรทางการศึกษาอื่น
หมายเลขบันทึก: 151786เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2007 14:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี