การคูณ หารเศษส่วนพหุนาม
*ต้องแยกตัวประกอบทั้งเศษและส่วน
*การทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต้องทอนทั้งวงเล็บที่เหมือนกัน
การบวก ลบเศษส่วนพหุนาม
*ต้องแยกตัวประกอบส่วนเพื่อนำไปหาค.ร.น.
*ต้องบวก ลบ เศษ ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จ
*ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วจึงตอบ