ช่างคิดช่างทำ..งานบำรุงรักษา

atom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ช่วยคิดช่วยทำ...งานบำรุงรักษา

   เมืองไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แต่เรามีโรงงานไม่กี่โรงงานที่ติดอันดับโรงงานผลิตที่ดีและเป็นตัวอย่างของโลกในภาคอุตสาหกรรม     ข้อมูลเป็นการเรียนจากประสบการณ์การทำงานและอยากเอามาเป็นแหล่งแรกเปลี่ยนความรู้สำหรับช่าง หรือวิศวกรโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านเครื่องจักร และการบำรุงรักษา

   ถ้าเราเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาจาก internet เราจะพบเยอะมากแต่เป็นของต่างประเทศ น้อยมากจะหาความรู้ได้จากของบ้านเรา รวมทั้งตำราและการเรียน ้ทั้งที่บ้านมีโรงงานอุตสาหกรรมออกมากมาย ต่อไปในโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเราต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน,... แล้ว

  อะไรเป็นความรู้,ฝีมือ รวมทั้งการจัดการงานบำรุงรักษาที่ดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเมืองไทย

ก่อนจะไปเรื่องการจัดการงานบำรุงรักษา TPM ,RCM  ,การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และอื่นๆ อยากจะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับและมาตรฐานในการทำงานอย่างปลอดภัย

สิ่งที่ไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยแต่สำคัญ เนื่องจาก

อยากให้ทุกคนปลอดภัยในการทำงานและเป็นประโยชน์

ความปลอดภัยในการทำงานบำรุงรักษา...

ยกตัวอย่าง เครื่องจักรทำการตััดชิ้นงาน

กรณีเกิดไม่สามารถทำการตัดได้ชิ้นงานที่ถูกต้องอะไรเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

1.รู้เรื่องเครื่องจักร

2.กำหนดพื้นที่หรือไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณ

3.อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

4.

5. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

คำศัพท์เกี่ยวกับงานบำรุงรักษา

Definition

Maintenance Engineering:Maintenance Engineers work on design specifications of minor modifications, preventive maintenance documentation, problem identification and elimination, maintenance training, and maintenance technical database. 

แนะนำ WEBSITE  Maintenance

1.http://www.idcon.com/

2.http://www.plant-maintenance.com/

วันนี้เป็นวันแรกของการเขียน  Blog อาจยังไม่ครบถ้วนขบวนความจะนำมาปรับปรุงและเรียบเรียงข้อมูลมาแลกเปลี่ยนให้มากกว่านี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิศวกรรมการบำรุงรักษาความเห็น (0)