CSC case study

Computer Sciences Corporation (CSC)
กรณีศึกษาที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้เป็นของ Computer Sciences Corporation (CSC) โดยมีเรื่องราวคร่าวๆ ดังนี้    เมื่อบริษัท International Data (IDC) ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการ  Global IT  ในปีค.ศ. 1999 ซึ่งได้ระบุว่าการจัดการความรู้เป็นหนึ่งใน 5 ปัจจัยหลักที่ประสบความสำเร็จ โดยในรายงานนี้ IDC ชี้ไปที่ 2 ประเด็นหลักของโปรแกรมความรู้ของ CSC เน้นไปที่บทบาทของการรวมกลุ่มและการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนในก่อตั้งชุมชนแห่งความรู้ ต่อมาพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่แคบ และมีมุมมองที่กว้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของความรู้
                ความสำเร็จของ CSC ในการจัดการความรู้เริ่มต้นจากวัฒนธรรมภายในองค์กร ที่ซึ่งทุกคนได้ฝึกฝนในการแบ่งปันความรู้ตลอดสิบปีที่ผ่านมา CSC สร้างและดำเนินการสิ่งแวดล้อมของความรู้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เราเรียกว่า CSC Portal การร่วมมือของพนักงาน กระบวนการและเทคโนโลยี เป็นแรงผลักดันให้ CSC ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการความรู้
                เมื่อพิจารณา CSC Portal ผู้เชี่ยวชาญ CSC จากทั่วโลกได้ร่วมกันแบ่งปันความคิด และประสบการณ์ ร่วมมือกันทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยใช้ web-based และเครื่องมือต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล พวกเขาสามารถเข้าถึงการฝึกฝนที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วของฐานความรู้ CSC มีความสามารถที่จะส่งผ่านความรู้ โดยวิธีการที่ดีที่สุด ทันสมัย กว้างไกลถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ฉับไว
                CSC ยังคงทำการเผยแพร่กลยุทธการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เหมือนที่เราเรียนมาก ก็จะมีการพัฒนาทักษะมาก เราเห็นและทำโอกาสทุกวันด้วยผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมงานเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของความสามารถในการเก็บและส่งผ่านประสบการณ์ต่างๆ

 

               จากกรณีศึกษาข้างต้น จะเห็นถึงประเด็นความสำเร็จในการจัดการความรู้คือ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการมาเป็นเวลากว่าสิบปี และมีเป้าหมายที่กว้างและชัดเจน มีการส่งผ่านความรู้ โดยอาศัยประโยชน์ของเทคโนโลยี สิ่งต่างๆที่ CSC ได้ปฏิบัตินี้เอง เป็นผลให้ CSC เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางด้าน KM

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csc.com ค่ะ

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM in Organizationความเห็น (0)