Project-HP

เทคนิค workshop และ network

หลายคนคงเห็นเช่นเดียวกับดิฉัน ปัจจุบันเราคือส่วนหนึ่งของโลก  ไม่ใช่แค่ของประเทศเรา  ดังนั้นหากเราจะก้าวให้ทันเพื่อน ๆ ที่อยู่กระจัดกระจายทั่วโลก ทั้งต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี  นั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาสิ่งที่ดีจากทั่วโลก  เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศของเรา  นี่เป็นความคิดที่ดีและดิฉันคิดว่าคนไทยทำได้   สำหรับวันนี้ดิฉันมีข้อมูลที่ดี ด้าน KM จาก Hewlett-Packard มาshare ความรู้ซึ่งกันและกัน

Hewlett-Packard เป็นบริษัทขนาดใหญ่  บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในการรับรายได้มากกว่า $31 พันล้านในปี 1995  ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วประมาณ 30 %   สินค้าในตลาดของบริษัท  อาทิ computers และ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ  , test และmeasurement devices, electronic components และ  medical devices  โดยมีพนักงาน 110,000 คน ซึ่งทำงานอยู่ใน  400 กว่าแห่งทั่วโลก
                พนักงานส่วนมากจะเป็น technically-oriented engineers ซึ่งทุกคนสนุกกับการเรียนรู้และการ sharing knowledge  นอกจากนี้พนักงานทุกคนก็มีส่วนร่วมและผลประโยชน์ในการ sharing knowledge ทั้งนี้ HP เชื่อว่าสามารถจัดการความรู้ภายในองค์กรได้  และนำความรู้ทั้งคำแนะนำจากผู้ชำนาญและจากทรัพยากรภายนอกในการจัดการความรู้    HP เริ่มทำการจัดการความรู้โดยทำเป็น Knowledge Management Workshop  ถือว่าเป็นการจัดการความรู้และการ transfer ที่ดีที่สุด  ซึ่งทุกคนได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนในกลุ่มที่ทำงานด้วยกันหรือในหน่วยธุรกิจก็ตาม  แต่ก็ได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยในการ sharing ระหว่างหน่วยธุรกิจ   นอกจากนี้  ISST  (Information Systems Services and Technology) พยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ knowledge นั่นเอง    ซึ่ง HP ได้เริ่มใช้ arguably  mixture สำหรับ knowledge and information   รวมถึงการนำ knowledge management network  มาใช้ในการ share และ transfer เพื่อให้ความรู้นั้นปรากฏออกมา    โดย HP พยายามทำให้ KM เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่ทุกคนทำ KM ด้วยใจและยังรวมถึงการนำเทคนิคอื่น ๆ มาใช้   จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลายใน HP  นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีและประสบการณ์ในการจัดการ data and information ที่มีอยู่เยอะแยะมากมาย 
                ดั่งที่ได้กล่าว HP ได้นำ KM มาใช้สรุปได้ 4 ส่วน  คือ 1. Trainer's Trading Post  2.Building a Network of Experts  3. Knowledge Management on Product Processes 4. Managing Knowledge for the Computer Dealer Channel
                จากการนำ KM มาใช้ใน HP  โดยเขามีเริ่มต้นจากการเก็บรวมรวมข้อมูลและทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการทำ KM ที่มีประสิทธิภาพ  จากนั้นมีการเก็บมาคัดสรรหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท  และแล้วสู่การถ่ายทอดต่อกันทั้งการใช้เทคนิค Knowledge Management Workshop และการใช้ knowledge management network ซึ่ง HP ถือว่าการ share และ transfer เป็นสิ่งที่ดีควรสนับสนุนให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  หากทำสำเร็จดิฉันคิดว่า HP จะประสบความสำเร็จอย่างสูง  หากจะเกิดปัญหาขึ้นก็คงเกิดจากผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ความสำคัญและสนับสนุน Project นี้หรือไม่    อย่างเช่นในระยะแรกของ HP มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะผู้ใช้ไม่รู้จัดการความรู้อย่างไร   นี่เป็นปัญหาเพียงเบื้องต้นที่เกิดขึ้นแต่หากแก้ปัญหานี้ได้ทำให้การพัฒนาจะรวดเร็วขึ้น  และควรจะสนุนสนุนอย่างต่อเนื่อง
http://www.mccombs.utexas.edu/kman/hpcase.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to learn KMความเห็น (0)