Knowledge sharing' should be avoided

ให้มุ่งประเด็นไปที่วิธีการไม่ใช่ปัญหา การกำหนดวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันความรู้ได้
เป้าหมายอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้คือการช่วยเหลือและเพิ่มการแบ่งปันความรู้ ซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะว่า ความท้าทายอย่างแรกของการแบ่งปันความรู้คือการปฏิบัติ ในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
            อย่างไรก็ตามทีม KM จะคอยกระตุ้นให้มีการเริ่มพูดในเรื่องของ Tacit Knowledge และเรื่องอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน แต่มันกลายเหมือนเป็นการพูดที่เหลวไหล หรือโต้แย้งกัน การแบ่งปันความรู้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือวินัยของการจัดการความรู้และข้อมูล จุดเริ่มต้นของการที่จะใช้ถ้อยคำสื่อสารกัน

 

                ประเด็นต่อมาของความคิดในเรื่องการแบ่งปันความรู้จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างศรัทธาทีละน้อยๆภายในกลุ่ม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพนักงานจะมีความรู้สึกสับสน ปิดกั้นหรือคัดค้านในการแสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว เพราะพนักงานจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของผู้ใช้งานให้ทันสมัย ไม่มีการปรึกษา กาวางแผน โดยผู้จัดการควรที่จะริเริ่มให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
                ให้มุ่งประเด็นไปที่วิธีการไม่ใช่ปัญหา การกำหนดวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันความรู้ได้ เช่น การแบ่งปันความรู้อาจเน้นไปที่การนำไปใช้ของการจัดก็บความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือการปรับปรุงเครื่องมือในการช่วยเหลือ วิธีนี้อาจจะประสบผลสำเร็จ ถ้าไม่ตรงตามความต้องการของธุรกิจความรู้เหล่านั้นก็จะไม่ถูกนำไปใช้ หลายๆองค์กรมีระบบที่ไม่ถูกนำไปใช้งาน ก็จะไม่มีการส่งผ่านความรู้ซึ่งกันและกัน
                ความท้าทายสุดท้ายของการแบ่งปันความรู้คือ การไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ ด้วยเป้าหมายอย่างกว้างๆ มีหลายเป้าหมายของกลุ่มพนักงาน, หลายกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปได้ ในหลายๆกรณีทีม KM พลาดในขั้นตอนนี้ และไม่สามารถที่จะพัฒนาหนทางที่ปูพื้นฐานที่แข็งแรงและชัดเจนในกิจกรรมการจัดการความรู้
                ให้เลือกวิธีการที่จะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ แนะนำว่าการแบ่งปันความรู้ไม่ควรที่จะปรึกษากันเฉพาะในทีม KM เท่านั้น การเริ่มต้น KM ควรเริ่มต้นจากการ
-         ระบุหัวใจที่ธุรกิจต้องการ
-         ตัดสินใจการเริ่มต้น KM ที่เหมาะสม
-         เริ่มต้นการสื่อสารในภาษาธุรกิจที่เหมาะสมกับปัญหาที่จะแก้ไขและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งวิธีนี้ การแบ่งปันความรู้จะกลายเป็นการปรับปรุงการร่วมมือกันในทีม หรือความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับลูกค้า หรือการลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ด้วยการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน การปฏิบัติจริงๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้

          จากกรณีศึกษาข้างต้นพบว่าเหมือนกันมากกับการเรียนในห้องเรียนของเรามากๆ แนวทางในการทำ KM ปัญหาที่พบในกรณีศึกษาคือการไม่ชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือวิธีการ จะทำให้การแบ่งปันความรู้นั้นไม่ประสบความสำเร็จ วิธีการแก้ไขคือต้องศึกษาให้ชัดเจน หาวิธีการที่เหมาะสมกับทีมงาน องค์กร และที่สำตัญคือความศรัทธา จะต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อน ถ้าเราทำลายกำแพงที่ปิดกั้นอยู่ได้การแบ่งปันความรู้ก็จะเกิดขึ้นภายในองค์กร 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.steptwo.com.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Why Knowledge Management?

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1489, เขียน: 20 Jul 2005 @ 21:43 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)