บดินทร์59

 

วันนี้ผมก็ได้นำเทปเบต้าของรายคลื่นแทรกคลื่นแซบ ที่ได้ยืมมาซึ่งเป็นเทปที่ออกอากาศในช่วงวันที่ในวันที่ 16-20 ม.ค 49  นำมาส่งกลับคืนให้กับ ไรเบอร์รี่ เพราะได้ Capture เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

และได้ทำ สำเนาลง CD เรียบรอยแล้ว