บดินทร์50

หาข้อมูลของบริษัท
บดินทร์50

งานที่ทำในวันนี้คือหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงโครงสร้างของบริษัทมาส่ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

                บริษัทแกรมมี่เทเลวิชั่นเป็นผู้ทำหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งรายการเกมโชว์ รายการเพลง รวมทั้งสิ้นในปัจจุบันประมาณ 15-16 รายการ และรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ ตลอดจนดูแลงานด้านการตลาด ตลอดจนบริหารการขายนาทีโฆษณาช่วงในรายการ ทั้งหมด
                แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์นี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีลู่ทางที่จะขยายการผลิตรายการได้อีกมาก ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของสื่อประเภทนี้กำลังเติบโตมากขึ้น มีโอกาสที่จะเพิ่มช่องสัญญาณและจำนวนสถานีโทรทัศน์ อีกทั้งนับวันธุรกิจบันเทิงยิ่งขยายตัวสูงขึ้น และแบ่งย่อยเป็นประเภทต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มรายการโทรทัศน์ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสื่อทางโทรทัศน์ต่อไป และบริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นและมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาและก้าวไปในวงการโทรทัศน์อย่างภาคภูมิ ปัจจุบันมีรายการที่บริษัทผลิตอยู่แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-          รายการเกมโชว์            จำนวน                    4             รายการ
-          รายการเพลง                 จำนวน                   12           รายการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)