ผลการขับเคลื่อนชุมชนอินทรีย์โดยภาคประชาชนนครศรีธรรมราช

เกิดวิทยากรกระบวนการภาคประชาชนขึ้นมากมาย ซึ่งจะต้องพัฒนาสมรรถนะและทักษะการทำงานเพิ่มเติมในรูปแบบของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนต่อไป

โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดนครศรีธรรมราช เคลื่อนงานโดยภาคประชาชนเป็นหลัก ภายใต้การหนุนเสริมของ สกว.สสส.คืบหน้าไปมาก

ผมได้ทราบเรื่องนี้จากการเข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2550 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้สะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานโครงการนี้ไว้น่าคิดทีเดียวว่า ในทัศนะท่านเห็นว่าโครงการนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 5 เรื่อง คือ

  1. เกิดกลไกการทำงานในระบบภาคีเครือข่ายชัดเจน
  2. เห็นการฝึกเชื่อมโยงระหว่างราชการภูมิภาค ภาคประชาชน ท้องถิ่น องค์กรอิสระ ในการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทชุมชน
  3. เห็นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของชุมชน ถือเป็นการเติมลมหายใจ อากาศบริสุทธ์ให้กับชุมชน ทำให้ระบบฐานข้อมูลของชุมชนมีชีวิตมีความเป็นอินทรีย์
  4. เกิดวิทยากรกระบวนการภาคประชาชนขึ้นมากมาย ซึ่งจะต้องพัฒนาสมรรถนะและทักษะการทำงานเพิ่มเติมในรูปแบบของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนต่อไป
  5. เกิดประชาธิปไตยในวิถีชีวิต

นับว่าเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เด่นและฮ็อตจริงๆครับ ในการร่วมกันเติมเต็มกระบวนการชุมชนอินทรีย์

นำมา ลปรร.ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (4)

ท่านผู้ว่าเป็นนักจัดการความรู้จริงๆค่ะ  ท่านมีความกรุณามากด้วย  ได้มีโอกาสพบท่านสี่ครั้ง  ประทับใจค่ะ

เป็นกำลังใจให้ทีมงานนครศรีฯนะคะ      เดือนหน้าจะลงไปอีก แต่เป็นวันหยุด  ไม่กล้ารบกวนค่ะ  ไว้มีโอกาสเหมาะ คงได้ไปเยี่ยมครูนงบ้าง

  • เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมค่ะ
  • และไม่พ้น ขอชื่นชม ชื่นชม และชื่นชมด้วยใจจริง

เรียน อ.ปัทมาวดี

           วันหยุดสาหรับผมอย่าได้เกงใจเลยนะครับ หากจะให้ช่วยอะไรก็บอกนะครับ

คุณหมอนนทลี ครับ

             ขอบคุณนะครับ ขอบอกว่าอะไรจะปานนั้น มิได้ครับๆ