รายละเอียดเรื่องงูสวัดอ่านในบันทึกเรื่องยารักษางูสวัดครับ