การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์

    ประสบการณืที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของตนเอง  คือการรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

     อสม.  คืออะไร  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละคุ้มหรือละแวกบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ซึ่งข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าว

     คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น อสม. 

     1.  เป็นชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

     2.  เป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้

     3.  ไม่ป่วยหรือพิการจนทำงานไม่ได้และเป็นตัวอย่างที่ดีด้าน

สุขภาพอนามัย  และการพัฒนาชุมชน

     4.  เป็นผู้มีความสมัครใจ  มีความเสียสละ

     5.  เป็นผู้มีเวลาที่จะช่วยเหลือชุมชนอยู่ประจำในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 1 ปี

     6.  เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือและคัดเลือกให้เป็น  อสม.  และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

บทบาทหน้าที่ของ อสม.ขั้นพื้นฐานมี 6 ข้อดังนี้

      *  แก้ข่าวร้าย

     *  กระจายข่าว

     *  ชี้บริการ

     * ประสานงานสาธารณสุข

     *  บำบัดทุกข์ประชาชน

    *  ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี

     ข้าพเจ้าหวังว่าการทำหน้าที่  อสม. ของข้าพเจ้า  คงจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป  ในตำบล  ในหมู่บ้าน  ในแต่ละคุ้มหรือละแวก  เพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยมีสุขภาพดีทั่วหน้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุกสรา จันทร์วิเศษ 4930123102556ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีครับ ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มีสุขภาพที่ดี

หมายเลขบันทึก

144333

เขียน

05 Nov 2007 @ 14:30
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 09:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก