KKU_เลือดสีอิฐ_Spirit ชาวมอดินแดง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างค่านิยม และ วัฒนธรรม ความเป็นหนึ่งเดียว

SPIRIT สีอิฐ มอดินแดง

 ช่วงตั้งแต่เดือนปีใหม่มาถึงวันนี้ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มีกิจกรรมที่สำคัญๆหลากหลายจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันเกษตร งานเทคโนโลยีและนวตกรรมที่แสดง ความก้าวหน้าของคณะวิชาและหน่วยงานประจำปี ๒๕๔๙ งานประชุมวิชาการงานเลี้ยงแสดงความยินดีของหน่วยงานต่างๆ งานแสดงอาหารนานาชาติ ล่าสุดเมื่อค่ำวันที่ ๔ ก.พ สะพานขาว ริมสระพลาสติกมีงานแสดงของคณะศิลปกรรม หน้าตึกอธิการบดีมีงานจัดเลี้ยง

 ผมเองตั้งข้อสังเกต "เหตุใดเรามีงานมากมายหลากหลายมีบ่อยทุกเดือน ทำไมพวกเรา ชาวสิอิฐ ลูกหลานเจ้าพ่อมอดินแดงจึงไม่จัดงานที่เป็นเอกลักษณ์ รวมความเป็น KKU_เลือดสีอิฐ สักปีละหนึ่งครั้งที่แสดง ผลงาน ความร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง และ มี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีเป็นผู้ร่วมรับผลงานของเรามาร่วมด้วยครับ"

 เรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อ สร้าง "ค่านิยม หรือ สร้าง วัฒนธรรม ของพวกเรา KKU_เลือดสีอิฐ ศิษย์เจ้าพ่อมอดินแดง ดินแดนพระธาตุขามแก่น"

 สบายๆวันหยุด ด้วยความปรารถนาดีครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
งานที่อาจารย์อยากให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ที่จะแสดงความร่วมมือร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์อย่างไร ใครเป็นลูกค้า คะ
JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านใบบุญ

 วัตถุประสงค์ที่ผมเสนอเป็นเบื้องต้น

  "เพื่อแสดงศักยภาพที่ฝังลึกมากับประสบการณ์ของพวกเรา" "เลือดสีอิฐ สปิริตชาว มอดินแดง"

 ลูกค้าคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ ผู้วางนโยบายสูงสุดคือ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พี่ๆน้องทั้ง อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมที่ ม.ขอนแก่น ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะที่เราบอกว่า

 "จะเป็นขุมปัญญาแห่ง อีสาน" นอกจากสอนหนังสือ วิจัย น่าจะมีอย่างอื่นๆที่

 "รวมกัน ร่วมกัน แลกกัน เพื่อให้เป็นเส้นเลือดแดงของอีสาน" เป็นการสร้าง

 " วัฒนธรรมของการทำงาน เพื่อสถาบัน อย่างน้อยปีละครั้ง ที่เห็นกัน พร้อมหน้าพร้อมตา พกพา หัวใจสีอิฐ เพื่อสปริต มอดินแดง สู่สังคม ชุมชน และ ชาติไทย" ครับ