SPIRIT สีอิฐ มอดินแดง

 ช่วงตั้งแต่เดือนปีใหม่มาถึงวันนี้ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มีกิจกรรมที่สำคัญๆหลากหลายจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานวันเกษตร งานเทคโนโลยีและนวตกรรมที่แสดง ความก้าวหน้าของคณะวิชาและหน่วยงานประจำปี ๒๕๔๙ งานประชุมวิชาการงานเลี้ยงแสดงความยินดีของหน่วยงานต่างๆ งานแสดงอาหารนานาชาติ ล่าสุดเมื่อค่ำวันที่ ๔ ก.พ สะพานขาว ริมสระพลาสติกมีงานแสดงของคณะศิลปกรรม หน้าตึกอธิการบดีมีงานจัดเลี้ยง

 ผมเองตั้งข้อสังเกต "เหตุใดเรามีงานมากมายหลากหลายมีบ่อยทุกเดือน ทำไมพวกเรา ชาวสิอิฐ ลูกหลานเจ้าพ่อมอดินแดงจึงไม่จัดงานที่เป็นเอกลักษณ์ รวมความเป็น KKU_เลือดสีอิฐ สักปีละหนึ่งครั้งที่แสดง ผลงาน ความร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง และ มี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีเป็นผู้ร่วมรับผลงานของเรามาร่วมด้วยครับ"

 เรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อ สร้าง "ค่านิยม หรือ สร้าง วัฒนธรรม ของพวกเรา KKU_เลือดสีอิฐ ศิษย์เจ้าพ่อมอดินแดง ดินแดนพระธาตุขามแก่น"

 สบายๆวันหยุด ด้วยความปรารถนาดีครับ

JJ