ความเห็น 11443

KKU_เลือดสีอิฐ_Spirit ชาวมอดินแดง

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านใบบุญ

 วัตถุประสงค์ที่ผมเสนอเป็นเบื้องต้น

  "เพื่อแสดงศักยภาพที่ฝังลึกมากับประสบการณ์ของพวกเรา" "เลือดสีอิฐ สปิริตชาว มอดินแดง"

 ลูกค้าคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ ผู้วางนโยบายสูงสุดคือ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พี่ๆน้องทั้ง อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมที่ ม.ขอนแก่น ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะที่เราบอกว่า

 "จะเป็นขุมปัญญาแห่ง อีสาน" นอกจากสอนหนังสือ วิจัย น่าจะมีอย่างอื่นๆที่

 "รวมกัน ร่วมกัน แลกกัน เพื่อให้เป็นเส้นเลือดแดงของอีสาน" เป็นการสร้าง

 " วัฒนธรรมของการทำงาน เพื่อสถาบัน อย่างน้อยปีละครั้ง ที่เห็นกัน พร้อมหน้าพร้อมตา พกพา หัวใจสีอิฐ เพื่อสปริต มอดินแดง สู่สังคม ชุมชน และ ชาติไทย" ครับ