มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    ศูนย์การเรียนรู้   อ.  ภูเรือ    จ.เลยชื่อ     นาง   ฐิติชญา     ชัยชนะรหัสนักศึกษา      4930123105106ที่ อยู่    20  หมู่   7   บ้านภูเรือ  ต.  หนองบัว   อ.  ภูเรือ   จ.  เลย   42160เรื่อง    การทำกล้วยฉาบ 1.  การเลือกกล้วย1.  ควรเลือกกล้วยที่แก่2.  เลือกกล้วยที่ลูกใหญ่3.  หนึ่งลูกหั่นให้ได้หลายชิ้นและหั่นทางยาวของกล้วย 2.  การเตรียมอุปกรณ์กล้วยฉาบ1.  กล้วยแก่              2.  น้ำตาล          3.    เกลือ4.  น้ำมัน                         5.  กระทะ         6.     ตะแกรง  สำหรับตักขึ้น 3.  การเตรียบน้ำมัน1.  ใช้น้ำมันให้เดือดปานกลาง เวลาทอดจะได้ไม่อมน้ำมัน2.  ใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปพร้อมน้ำมันเพื่อจะได้รสชาติของความอร่อยมากยิ่งขึ้น 4.  การจะทอด1.  ให้น้ำมันร้อนพอดีจะได้ไม่อมน้ำมันเวลาทอด 5.  กลเม็ดเคล็ดลับ1.  เลือกกล้วยที่แก่ใกล้สุกมีผิดเหลืองใช้น้ำมันปาสมในการทอดเท่านั้น