"หมอมงคล"ประกาศนโยบายปี"51 ลุยภารกิจหลัก6ด้าน


"หมอมงคล"ประกาศนโยบายปี"51 ลุยภารกิจหลัก6ด้าน

"หมอมงคล"ประกาศนโยบายปี"51 ลุยภารกิจหลัก6ด้านเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) 75 จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข และกรมวิชาการต่างๆ ประมาณ 400 คน เพื่อมอบนโยบายการทำงานและการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2551 ที่โรงแรมบี พี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สธ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ 142,192 ล้านบาท ซึ่งรวมงบฯกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของงบประมาณทั้งประเทศ โดยค่าเหมาจ่ายรายหัวปีนี้เพิ่มจาก 1,896 บาท เป็น 2,100 บาท หากไม่รวมงบฯกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ สธ.ได้รับทั้งหมด 65,434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 ของงบประมาณทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นงบฯเงินเดือนเจ้าหน้าที่ถึงร้อยละ 76 จึงต้องควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา

นพ.มงคลกล่าวว่า นโยบายหลักในปีงบประ มาณ 2551 มี 6 เรื่อง ได้แก่ 1.งานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ 2.งานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดภาคใต้

3.เร่งรัดออกกฎหมาย 8 ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ฯลฯ 4.กระจายอำนาจให้โรงพยาบาลป่าตอง การถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่ง และการขยายการถ่ายโอนไป อบต.ที่มีกองทุนสุขภาพชุมชน 5.สร้างหลักประกันสุขภาพ เน้นการขยายการรักษาโรคไตวาย โดยการฟอกไตทางช่องท้อง และการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มบริการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด การเจ็บป่วย และ 6.ควบคุมป้องกันโรคสำคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้หวัดใหญ่ และโรคเอดส์

"จะเร่งตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม ในปี 2551 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงงานและงบฯออกแบบ 78 ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบตามมาตรฐานจีเอ็มพีขององค์การอนามัยโลก คาดว่าจะได้แบบเสร็จภายในสิ้นปีนี้" นพ.มงคลกล่าว (กรอบบ่าย)

ที่มา: http://matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01lif02261050&day=2007-10-26&sectionid=0132

คำสำคัญ (Tags): #no tag
หมายเลขบันทึก: 141983เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2007 09:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ตุลาคม 2014 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

จากคนทำงาน PCUเชิงแส โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ผู้ซึ่งเข้าใจการทำงานชุมชนในรูปแบบของเชิงรุกเป็นเช่นไร เพราะที่ทำอยู่ไม่ไช่เพียงวิชาการ แต่ปฏิบัติจริงในสังคม สุขภาพปัจจุบัน จึงมองว่า สุขภาพและการพึ่งตนเองเป็นสิ่งสำคัญ มีชาวบ้านอีกมากที่ต้องการความเข้าใจ ความห่วงใยในทุกเรื่อง ไม่ไช่เพียงสุขภาพ แต่ต้องดูแลแบบองค์รวม เราทุกคนในฐานะทีมสุขภาพจึงต้องพยายามวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับคำว่าสุขภาพอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เป็นทั้งพยาบาลและจนท.สาธารณสุขในเวลาเดียวกัน พอจะทราบและเข้าใจการทำงานชุมชน โดยนำความรู้ทางพยาบาลมาดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และนำความรู้ทางสาธารณสุข มาพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบการทำงานชุมชน ระบบการบริหารสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ...และกำลังมองว่า ทีมสุขภาพอีกไม่น้อยที่มองสุขภาพและทำงานสุขภาพแบบข้าพเจ้า เขาเหล่านั้นคงกำลังขาดทั้งขวัญและกำลังใจ และกำลังกายที่จะขับเคลื่อนระบบสุขภาพ แบบสามเหลี่ยมเขยือนภูเขา เพราะอาจยังไม่รู้ทิศทางการทำงานของตนเองอย่างแท้จริง เพราะกำลังสับสนกับระบบสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ... อาจารย์ค่ะ อาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพมีประสบการณ์ที่ได้สั่งสอนเด็กนักศึกษา สาธารณสุข ให้เป็นผู้มีใจที่รักที่จะทำงานสาธารณสุข และเห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชน...แม้มีนโยบายออกมามากมาย แต่ขอให้ทราบเสมอว่าเราทำงานกับ"คน" "มนุษย์" ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะ ..อังสุมาลี ไชยสวัสดิ์...

ขอบคุณครับคุณสุมาลี ที่แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจ

จริงๆ ผมว่าผมเองต่างหากที่ต้องให้กำลังใจคนทำงาน ซึ่งเป็นครูของพวกเราด้วย เพราะการทำงานในระดับพื้นที่จะเข้าใจปัญหาและเข้าใจชุมชนได้มากกว่าคนที่อยู่นอกระบบบริการ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก่อการเกิดขึ้นของนโยบายหรือแม้แต่หลักสูตรการสอนต่างๆ ต้องผนวกกันระหว่างแนวคิดเชิงทฤษฎีที่นำมาสู่การพัฒนาและบริบทของพื้นที่ในด้านต่างๆ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเฉพาะในระบบริการปฐมภูมิ ที่ให้ความสำคัญกับบริบทของชุมชน การเข้าใจสิ่งแวดล้อมของผู้รับบริการ การนำภูมิปัญหาท้องถิ่นมาปรับใช้ควบคู่การบริการการแพทย์สัมยใหม่ นับเป็นหัวใจของการบริการ และเป็นกลไกสำคัญของการสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนครับ 

ด้วยความเคารพรัก  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี