การดองมะม่วงที่จะให้อร่อยและอยู่ได้นานนั้นจะต้องมะม่วงแก้วมันฟูเนื้อแน่นแล้วนำมะม่วงมาล้างน้ำก่อนแล้วค่อยจัดวางมะม่วงลงบนไห   เสร็จแล้วก็เอาหัวเชื้อมาละลายกับน้ำบาดาลเท่านั้น  หนึ่งไหใช้มะม่วงประมาณ 80 ลูกใช้หัวเชื้อประมาณหนึ่งถุงแล้งเทหัวเชื้อลงไปในไหเสร็จแล้วนำถุงพลาสติกมาปิดปากไห  ประมาณ 1-2 เดือน ได้มะม่วง    รสชาติกรอบ  และเปรี้ยวนิดๆ                                                      ฐิติรัตน์  อุดมพันธ์